Start  ›  Biblioteczka oliwska  ›  Wycinki  ›  Bobry w Dolinie Radości  ›

Zbiory Bałtyckiej Biblioteki CyfrowejDziennik Bałtycki czwartek 10 czerwca 1965 r.:
      Rezerwat bobrów w Dolinie Radości w Oliwie przestał istnieć. Część jego mieszkańców (w sumie 9 sztuk) została wyłowiona 2 lata temu i przewieziona na rzekę Pasłękę pod Ornetę; 3 bobry nie dały się jednak złapać i wyprowadziły się same pod Kiełpinek oddalony o około 6 km od rezerwatu. W rezerwacie pozostały jedynie trwałe ślady pobytu bobrów w postaci pni drzew obrobionych zębami tych sympatycznych zwierząt i szczątki zapory wodnej.
      Szkoda tylko, że nikt nie opiekuje się tym uroczym zakątkiem. Jak nam sygnalizują czytelnicy – jacyś wandale palili tu ognisko, posługując się drzewem na wpół ściętego przez bobry pnia. Warto by Nadleśnictwo Oliwa i Zarząd PTTK (stała tam kiedyś Stanica PTTK) zwrócili uwagę na piękną dolinkę – zwłaszcza teraz w okresie wzmożonych wycieczek.

Inne strony (głównie instytucje):

Po drugiej wojnie światowej, w 1948 i 1949 roku zakupiono 26 bobrów z Woroneża (dzisiejsza Federacja Rosyjska) i wypuszczono je na Biebrzy i Oliwie.
-----
Bóbr uratowany. Pionierem ochrony i restytucji bobra był prof. August Dehmel (1903-62). Z jego to m.in. inicjatywy w 1948 r. w zamian za żubry otrzymaliśmy 12 bobrów z ZSRR. Umieszczone w warszawskim ZOO nadmiernie stłoczone dotkliwie się pocięły i tylko dwa ocalały, przeniesione potem do utworzonego dla nich rezerwatu w Dolinie radosnej w Oliwie. W 1949 r. wpuszczono 4 pary bobrów do fosy na terenie d. fortów w Osowcu nad Biebrzą.
-----
Sam potok w rejonie doliny ma charakter małego bystrego cieku meandrującego między wzniesieniami Lasów Oliwskich. Od źródeł dzieli go zaledwie 700 metrów.
Nazwa to skutek powojennej akcji sprowadzenia na Pomorze bobrów. Pionierem tej akcji był prof. August Dehmel. W 1948 roku, dzięki niemu, w zamian za żubry, sprowadzono do Polski z Woroneża 12 bobrów. Umiejscowiono je początkowo w warszawskim Zoo. Stłoczone pocięły się tam tak dotkliwie, że z 12 przeżyły jedynie 2. Te właśnie przeniesiono do Oliwy do utworzonego dla nich rezerwatu. Okazało się, że środowisko im dane jest dla nich również zbyt małe. W 1964 roku zlikwidowano rezerwat a bobry przeniesiono na Mazury (Popielno). Pamiątką jest obgryziony pniak dębowy w okolicy dawnego zbiornika wodnego przy pozostałościach tamy.
-----
W roku 1958 powstała w Zakładzie Doświadczalnym PAN w Popielnie ferma bobrów, która zapoczątkowała ochronę aktywną tego gatunku. Zaczątek stada hodowlanego fermy stanowiło 8 zwierząt sprowadzonych z byłego ZSRR. W roku 1960 stan fermy został uzupełniony 9 bobrami pochodzącymi z likwidowanego rezerwatu w Oliwie k/ Gdańska.
-----
W 1961 r. nad Pasłęką wypuszczono 4 bobry europejskie, pochodzące ze zlikwidowanego rezerwatu w Oliwie.


Początek strony.