Start  ›  Biblioteczka oliwska  ›  Wycinki  ›  Z zebrania komitetu osiedlowego "Wejchera"  ›

Gdańsk 15.I.74

Sprawozdanie z posiedzenia Komitetu Osiedlowego „Wejhera” Gd-Oliwa

1. Sala gimnastyczna i basen przy szkole 77
2. Obiekt szkolny na Pomorska II
3. Zagospodarowanie potoku Jelitkowskiego
4. Budowa tunelu ul. Pomorska-Chłobska
5. Oświetlenie ul. Pomorskiej
6. Likwidacja „Spółdzielni Tworzyw Sztucznych”

Początek strony.