Start  ›  Biblioteczka oliwska  ›  Wycinki  ›  Z zebrania komitetu osiedlowego "Jelitkowo-Tysiąclecia"  ›

Gdańsk 17.I.1974 r.

Notatka dotycząca posiedzenia Komitetu Osiedlowego „Jelitkowo Tysiąclecia”.

Posiedzenie odbyło się dnia 17.I.1974 r.
Po odczytaniu planu budżetu Dzielnicy Wrzeszcz Oliwa na r. 1974 poruszono niektóre ważne sprawy dotyczące osiedla.
Sprawy, które wymagają natychmiastowego załatwienia oraz zwrócenia uwagi władz nadrzędnych.
Np. w planie budżetu nie ujęta została sprawa ułożenia płyty ulicy Tysiąclecia. Dotychczasowa płyta betonowa jest cała ziszczona i wymaga natychmiastowej naprawy tym bardziej, że zwłoka zwiększy koszta.
Następnie sprawa Parku Tysiąclecia; park niszczeje, poza wyciętymi paroma drzewami w ubiegłym roku nic się nie robi. Władze kompetentne winny jak najszybciej zaopiekować się pięknym obiektem.
Na osiedlu Tysiąclecia brak jest miejsca zabaw dla dzieci. Sprawa ta nie może być zrealizowana, ponieważ i Komitet Osiedlowy i Administracja nie jest zapoznana z planami zabudowy dzielnicy. Zanim to nie nastąpi nie będzie można wygospodarować terenu na ten cel.
Komitet Osiedlowy prosi również o zapoznanie go z projektem wykorzystania kotłowni na ul. Tysiąclecia, która niebawem, po przyłączeniu Osiedla do Elektrociepłowni, zakończy swoją działalność.
W sprawach handlu przewodniczący zespołu członków Komitetu Osiedlowego o projektowanym przesunięciu sklepu spożywczego na miejsce obecnego pomieszczenia Klubu „Ruchu”. Termin wykonania tego zamierzenia ustalony na dzień 1 marca 1974 r. pismem Wydziału Handlu Przemysłu i Usług WRN w Gdańsku, ale do tej pory prac z tym związanych jeszcze nie rozpoczęto.
Wysunięto projekt, aby po przeprowadzce sklepu, w trzech pomieszczeniach piwnicznych obecnego sklepu spożywczego zorganizować kluby dla młodzieży. Komitet Osiedlowy prosi o pomoc w tej sprawie oraz związanym z tym zaangażowaniem instruktora.
Poruszono również problem braku współpracy Klubów Młodzieżowych z Osiedli Spółdzielni Mieszkaniowych z klubami Młodzieżowymi z Osiedli budownictwa komunalnego. Spółdzielnie Mieszkań, mają większe możliwości zorganizowania i utrzymania klubów. Młodzież nie jest traktowana jednakowo i w tej sprawie należałoby zaradzić.
Zapoznano zebranych o utworzeniu Klubu Emerytów i Rencistów na Osiedlu. Pierwsze zebranie tego klubu odbędzie się dnia 18.I.1974 r.
Przedstawicielka Emerytów i Rencistów prosi Komitet Osiedlowy, Administrację Domów Mieszkalnych oraz inne czynniki społeczne o pomoc finansową.
Następnie Komitet Osiedlowy uzupełnił skład osobowy swoich Komisji.
Przewodniczący prosi o rozliczenie się finansowe Starej Rady Komitetu Osiedlowego, gdyż sprawa ta zbyt długo się przeciąga.
Na tym posiedzenie zakończono.

Irena Lenartowicz
Radna Dzielnicowej Rady Narodowej Wrzeszcz Oliwa.
Komisja Zaopatrzenia Usług i Rolnictwa.


Początek strony.