Start  ›  Biblioteczka oliwska  ›  Wycinki  ›  Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych"  ›

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"OSIEDLE MŁODYCH"
w Gdańsku
ul. Wejhera Nr 3-a
80-346 Gdańsk Oliwa

INFORMACJA

 w sprawie przebiegu prac związanych z realizacją małej architektury.
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1.

Osiedle im. J. Krasickiego
Osiedle wybudowane w zakresie budynków mieszkalnych w latach 1957-1966 r. zakończenie usług i małej architektury nastąpiło 1970 r.
Ze względu na położenie osiedla oraz na bardzo urozmaicony teren wymagana jest szczególna dbałość o wykonanie małej architektury. W związku z obchodami XXX PRL założono wykonanie szeregu robót renowacyjnych małej architektury oraz wykonanie nowej w zakresie:
-

naprawy chodników, ogrodzenia, uzupełnienia ziemi, ułożenie obrzeży oraz wykonanie murków oporowych przy ul. Chełmońskiego 1-3 - termin 30.04.74.

-

wykonanie murków oporowych, przejść i chodników, uzupełnienie zieleni i posadzenie kwiatów przy ul. Chełmońskiego 5-15 - termin 30.05.74.

-

posadzenie 3.000 krzewów i róż - termin 15.04.74.

-

wykonanie 6 punktów świetlnych przy ul. Norblina - termin 15.04.74.

-

budowa murków oporowych 100 mb ul. VII Dwór i Chełmońskiego - termin 15.06.74.

-

częściowa wymiana chodników przy ul. Chełmońskiego i Michałowskiego - termin 15.06.74.

-

remont ławek, koszy do śmieci, urządzeń zabawowych, wymiana piasku w piaskownicach, renowacja trawników oraz inne roboty przy małej architekturze przewiduje się zakończyć w terminie do 15.06.74.

Prace te wykonuje osiedle we własnym zakresie i przy pomocy Zakładu Budowlano-Remontowego Spółdzielni oraz przy dużym wkładzie pracy społecznej mieszkańców. Przyjmuje się terminowe wykonanie założonych zadań.

2.

Osiedle Wejhera
Osiedle wybudowano w latach 1966-70 r. z tym, że budynki usługowe w 1972 r.
Przyjmuje się zakończenie robót przy małej architekturze do 30.05.74.
Harmonogram prac przewiduje:
-

zakończenie budowy parkingu przy ul. Gospody - termin 30.04.74.

-

uzupełnienie zieleni - termin 30.05.74.

-

wykonanie uzupełnień wjazdów do garaży i asfaltowanie zatok postojowych - termin 30.04.74.

-

zakończenie wszystkich robót drogowych wewnątrz osiedlowych - termin 30.05.74.

-

ułożenie dalszej części chodnika przy ul. Gospody - termin 30.05.74.

-

renowacja i naprawa trawników, naprawa i malowanie ławek, koszy do śmieci, urządzeń zabawowych, gablot i tablic informacyjnych - termin 30.05.74.

Roboty te wykonuje Zakład Budowlano-Remontowy Spółdzielni oraz osiedle przy współudziale mieszkańców.
Przewiduje się wykonanie prac w ustalonych terminach.

3.

Pomorska I
Roboty urządzenia terenu realizowane są głównie przez własny Zakład Budowlano-Remontowy, tylko niektóre specjalistyczne są wykonywane przez Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych /dywaniki asfaltowe/ czy też Gdańskie Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych oświetlenie terenu. Większość prac wykonano już w latach poprzednich, w br. do końca czerwca planuje się zakończenie robót zieleni, małej architektury, dróg i chodników, oświetlenia, pasa niewielkim terenem za budynkiem Nr 94, gdzie obecnie realizowana jest pralnia osiedlowa przez Gdańskie Przedsiębiorstwo Budowlane /roboty poważnie spóźnione z winy wykonawcy/ który będzie urządzony w 1975 r. po zakończeniu i oddaniu do użytku pralni.

4.

Pomorska II
Generalnym Wykonawcą osiedla Pomorska II jest Gdański Kombinat Budowu Domów w Kokoszkach z którym SM "Osiedle Młodych" zawarła umowy na kompleksową realizację poszczególnych zadań tj. łącznie z wykonaniem zieleni, małej architektury, dróg i chodników.
W wyżej wymienionych umowach ustalono następujące terminy wykonania robót na poszczególnych zadaniach: zadanie I - 30.06.1973 r., zadanie II - 31.13.73 r., zadanie III - 31.05.1974 r.
GKBD sukcesywnie do oddawanych obiektów wykonywał jedynie drogi dojazdowe /bez dywaników asfaltowych/, chodniki na dojściach do klatek schodowych oraz śmietniki, pozostałych robót nie realizował tłumacząc się brakiem mocy przerobowych i trudnościami w uzyskaniu podwykonawcy na roboty specjalistyczne.
Dzięki staraniom inwestora "Osiedle Młodych" przedsiębiorstwo Zakład Zadrzewiania i Zieleni przyjęło do realizacji /jako podwykonawca GKBD/ roboty małej architektury, zieleni na zad. I i II, a Woj. Przeds. Robót Drogowych zobowiązało się wykonać na tych zadaniach dywaników asfaltowych na drogach, ciągach pieszo-jezdnych i chodnikach.
W uzgodnieniach aneksami terminach na zad. I do 31.05.74. a na zadanie II do 30.06.74 r. GKBD zobowiązał się do kompleksowego zakończenia robót łącznie z zielenią, małą architekturą, drogami, chodnikami.
SM "Osiedle Młodych" ze swojej strony z uwagi na trudności MZDM-u zobowiązała się wykonania oświetlenia miejskiego / będzie zrefundowane/ ul. Rybackiej wzdłuż zad. I i II, wykorzystując dobrą współpracę z Gdańskim Przeds. Instalacji Elektrycznych. Roboty są już realizowane.

Początek strony.