Start  ›  Ulice  ›  Flisacka  ›Jantzensche Privatraße -› Gartenstraße -› Flisacka.

NUMERACJA (1939-1945):

‹- Am Schloßgarten - Rybińskiego -›
1
‹- Georgstraße - Obrońców Westerplatte -›NID Oddział w Gdańsku: Karta biała. Dom mieszkalny ul. Flisacka nr 1. Rok wykonania karty: 1983 (J. Piechowska, K. Zarówna).

Polecamy: Instytut Kultury Miejskiej, Oliwskie impresje z notatnika lokalnego przewodnika, część 3, Gdańsk sierpień 2021. Małgorzata Madeńska, ul. Flisacka, str. 32-35.


Zatwierdzenie palnu przebiegu prywatnej drogi Jantzenschen. Olivaer Nachrichten z 15. 4. 1909 r.   Ze strony Polona.pl.


Zmiana nazwy z Jantzensche na Gartenstraße. Olivaer Nachrichten z 16. 9. 1909 r.   Ze strony Polona.pl.

Jedyny budynek stojący do dziś przy ul. Flisackiej wybudowano przed 1909 rokiem. Jego pierwszym właścicielem był Hermann Czerlinski, który nazwał dom "Valla Ruth". Stał wówczas przy prywatnej ulicy "Jantzensche" od września 1909 roku nazwanej Gartenstraße. W latach 1913-1921 budynek należał do Komrowskich. Przez krótki czas (k. adr. z 1925 r.) do Pokolma prowadzącego zakład kowalski przy zbiegu ulic Georgstraße i Danziger Straße. Następnie do Weinsteina (1926), Wienstocka (1927-1939) i Karla Duppe (1940-1942). Po II wojnie światowej uliczkę Gartenstraße przemianowano na Flisacką. W 1947 roku podzielona przez poprowadzoną pomiędzy ul. Armii Radzieckiej (Rybińskiego) i Obrońców Westerplatte liną tramwajową. Jeszcze w latach 80. XX w. można było przechodzić w tym miejscu przez tory tramwajowe.


Fragment mapy z reklamówki drogerii. Około 1935 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.Fragment fotografii z albumu: Herder Institut, "Gdańsk na fotografii lotniczej w okresie międzywojennym", Wrocław 2010.


Ulica Gartenstraße od kwietnia 1945 roku ulica Flisacka.
Internet: www.danzig-online.pl.Hermann Preuss. Książka telefoniczna z 1937 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.Komorowski Klara, Preuss Hermann, Weistock Samuel, Classen Wanda, Eggert Heinz, Runde Ida, Karl Duppe.
Jantzensche Privatraße. Valla Ruth. Herm. Czerlinski (Am Schloßgarten 26). Książka adresowa gminy Oliwa z 1909 r.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


E. Komorowski. Książka adresowa gminy Oliwa z 1910 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Komorowski. Książka adresowa gminy Oliwa z 1913 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Komorowski. Książka adresowa gminy Oliwa z 1914 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Komorowski. Książka adresowa gminy Oliwa z 1915 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Klara Komorowski. Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.

Książka adresowa z 1920-1921 roku (Gartenstraße 1):
Dernow, Robert, aptekarz (Drogist).
Hilliges, Klara, wdowa (Ww.).
Kanthack, Otto, sekretarz pocztowy (Postiekretär).
Kirchner, Georg, sekretarz gminny (Gemeindesekretär).
Komorowski, Emil, utrzymanie prywatne (Privatier).
Kowalski, Emil, Eisenbahnlademeister a. D.
v. Münchow, Bruno, kierownik fabryki (Fabrikleiter).


Pokolm. Książka adresowa gminy Oliwa z 1925 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Weinstein. Książka adresowa z 1926 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Samuel Weinstock. Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Samuel Weinstock. Książka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Samuel Weinstock. Książka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Samuel Weinstock. Książka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej. Samuel Weinstock. Książka adresowa z 1937-1938 roku.
 Zbiory Piotra Mazurka.


 Karl Duppe. Książka adresowa z 1940-1941 roku.
 Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Samuel Weinstock. Książka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Samuel Weinstock. Książka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Samuel Weinstock. Książka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Samuel Weinstock. Książka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej. Samuel Weinstock. Książka adresowa z 1939 roku.
 Zbiory Krzysztofa Gryndera.Karl Duppe. Książka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Początek strony.