Start  ›  Ulice  ›  Adama Asnyka  ›  Albertstraße 7  ›


Oliwa. Od lewej budynek przy ul. Asnyka nr 7 i 8. Fragment z albumu: Herder Institut, Gdañsk na fotografii lotniczej z okresu miêdzywojennego, Via Nowa Wroc³aw 2010.


Oliwa. Budynek nr 7 przy ul. Adama Asnyka. Widok z 1972 roku.
Pobrano ze strony www.fotomemoria.pl. Burau. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Miros³awa Piskorskiego.


 Rudolf Schultz. Ksi¹¿ka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Schönwiese. Ksi¹¿ka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Antonie Eisenack. Ksi¹¿ka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Otto Schönwiese. Ksi¹¿ka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


A. Spetzler. Kfm. u. Texator. Ksi¹¿ka telefoniczna z 1916 roku.
Zbiory Miros³awa Piskorskiego.
A. Spetzler. Texator und Sachverständiger. Reklamy z 1916 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.
Ignacy Strycharczyk. Poznaj Gdañsk. Przewodnik-Informator z 1949 roku.
Zbiory Piotra Le¿yñskiego. Otto Schönwiese. Ksi¹¿ka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Otto Schönwiese. Ksi¹¿ka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Otto Schönwiese. Ksi¹¿ka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Otto Schönwiese. Ksi¹¿ka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Otto Schönwiese. Ksi¹¿ka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


 Otto Schönwiese. Ksi¹¿ka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


 Otto Schönwiese. Ksi¹¿ka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


 Otto Schönwiese. Ksi¹¿ka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Pocz¹tek strony.