Start  ›  Ulice  ›  Adama Asnyka  ›  Albertstraße 7  ›


Oliwa. Od lewej budynek przy ul. Asnyka nr 7 i 8. Fragment z albumu: Herder Institut, Gdańsk na fotografii lotniczej z okresu międzywojennego, Via Nowa Wrocław 2010.


Oliwa. Budynek nr 7 przy ul. Adama Asnyka. Widok z 1972 roku.
Pobrano ze strony www.fotomemoria.pl.Dom nr 7 przy ul. Asnyka w Oliwie.   Fot. Artur Wołosewicz 1977. Przekazał Robert Krygier.


Budynek przy ul. Asnyka nr 7 w Oliwie.   Źródło: ZAPA, maj 1997.


Ul. Asnyka nr 7 w Oliwie. Fot. Robert Krygier 5. 11. 2011 r.
Pobrano z www.FotoPolska.eu.

Bruno Pompecki przeniósł się z Wejherowa do Oliwy w 1912 roku po śmierci ojca Bernarda Henryka Pompeckiego. Zamieszkał z matką przy Pelonken Straße 11. W 1914 przenoszą się na Albertstraße 7. W 1915 mieszkają przy Bergstraße 7. W 1915 r. Bruno publikuje swoją największą pracę “Historię literacką Prowincji Prus Zachodnich”. Od 1916 r. aż do śmierci w 1922 roku mieszka przy Hardenbergstraße opatrzone później numerem 3.

Jego matka Agatha Pompecki z domu Glock urodziła się 5 lutego 1850 r. Ukończyła Seminarium Nauczycielskie w Kościerzynie w 1869. Pracowała w Miejskiej Szkole dla dziewcząt w Świeciu jako nauczycielka robót ręcznych. Zamieszkała z synem w Oliwie i tu mieszkała aż do 1942/45 roku. Dalsze jej losy nie są znane.
Bruno i jego ojciec zostali pochowani w Oliwie ale nie ma śladu po grobach.

Biografowie Bruno Pompeckiego piszą, że z powodu alkoholizmu miał kłopoty z pracą, ale wspominają, że pracował w Oliwie w szkole prywatnej. W książce adresowej z 1920-21 roku podano że pracował w szkole średniej dla chłopców mieszczącej się w Pałacu Opatów (Höhere Knabenschule im zu Schloß Oliva).

Grażyna NiemyjskaSpetzler. Książka adresowa gminy Oliwa z 1913 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Spetzler. Książka adresowa gminy Oliwa z 1914 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Spetzler. Książka adresowa gminy Oliwa z 1915 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Spetzler. Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.

Książka adresowa z 1920-1921 roku (Albertstraße 7):
Eisenack, Antonie, rentierka (Rentiere). Frankenstein, Nikolaus, nauczyciel w stanie spoczynku (Lehrer a.D.). Groeschke, Johanna, wdowa (Witwe). Jagielska, Stefanie, urzędnik bankowy (Bankbeamter). Joachim, Oito, nadzorca przewodów (Leitungsaufseher). Kamrowski, Edwin, pomicnik handlowy (Handlungsgehilfe). Kamrowski, Max, ślusarz (Schlosser). Kieber, Otio, sekretarz rządowy w stanie spoczynku (Regierungssekretär a. D.). Klein, Bruno, urzędnik bankowy (Bankbeamt.). Kregehr, Arthur, kupiec (kfm.). Nickel, Friedrich, Deichhauptmann a. D.. Roßmann, Anna, gospodyni domowa (Wirtschafterin). Seeck, Elise, wdowa (Witwe). Totzki, Anny, kantorzystka(Kontoristin). Totzki, Maria, wdowa(Witwe).


Rudolf Schultz. Książka adresowa gminy Oliwa z 1925 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Rudolf Schultz. Książka adresowa gminy Oliwa z 1926 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Rudolf Schultz. Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Schönwiese. Książka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Antonie Eisenack. Książka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Otto Schönwiese. Książka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


A. Spetzler. Kfm. u. Texator. Książka telefoniczna z 1916 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.
A. Spetzler. Texator und Sachverständiger. Reklamy z 1916 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.
Ignacy Strycharczyk. Poznaj Gdańsk. Przewodnik-Informator z 1949 roku.
Zbiory Piotra Leżyńskiego. Otto Schönwiese. Książka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Otto Schönwiese. Książka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Otto Schönwiese. Książka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Otto Schönwiese. Książka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Otto Schönwiese. Książka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


 Otto Schönwiese. Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


 Otto Schönwiese. Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


 Otto Schönwiese. Książka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Początek strony.