Start  ›  Ulice  ›  Ba³tycka  ›  Dorfstraße 27  ›

NID Oddzia³ w Gdañsku: Karta bia³a. Dom mieszkalny ul. ul. Ba³tycka nr 20 / 21, 27 / 26. Rok wykonania karty: 1982-1983 (M. Lêcznarowicz, Sz. Radziwi³owicz).


Dorfstraße 19 -› Dorfstraße 4 -› Dorfstraße 27.


Po lewej budynek nr 36, w którym mieœci³ siê sklep. W g³êbi nr 39 i po pra-wej domek rybacki numery: 20-21, 26-27.   Int.: www.wolneforumgdansk.pl.


Fragment widoku lotniczego Jelitkowa z oko³o 1920-1924 roku.
Ze strony: www.ba.e-pics.ethz.ch.Fragment widoku lotniczego Jelitkowa z oko³o 1938 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.Fragment planu Jelitkowa wydanego w 1937 roku.
Ze strony www.FotoPolska.eu (BocieK).
. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1910 roku.
ród³o: Mieszkañcy Jelitkowa - 1909-1925. DawnaOliwa.pl.. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1913 roku.
ród³o: Mieszkañcy Jelitkowa - 1909-1925. DawnaOliwa.pl.


. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1915 roku.
ród³o: Mieszkañcy Jelitkowa - 1909-1925. DawnaOliwa.pl.


Josef Schröttke. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Miros³awa Piskorskiego.

Ksi¹¿ka adr. z 1920-1921 roku (Glettkau Dorfstraße 4):
Kreft, Eduard, rybak (Flicher).
Schröttke, Robert, rybak (Fisch.).


Schröttke. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1925 roku.
ród³o: Mieszkañcy Jelitkowa - 1909-1925. DawnaOliwa.pl.


Marg. Schröttke. Ksi¹¿ka adresowa z 1926 roku.
Ze strony: wiki-de.genealogy.net.


Marg. Schröttke. Ksi¹¿ka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Marg. Schröttke. Ksi¹¿ka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Marg. Schröttke. Ksi¹¿ka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Marg. Schröttke. Ksi¹¿ka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Marg. Schröttke. Ksi¹¿ka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Marg. Schröttke. Ksi¹¿ka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Marg. Schröttke. Ksi¹¿ka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Marg. Schröttke. Ksi¹¿ka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Marg. Schröttke. Ksi¹¿ka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


Marg. Schröttke. Ksi¹¿ka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Marg. Schröttke. Ksi¹¿ka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Marg. Schröttke. Ksi¹¿ka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Pocz¹tek strony.