Start  ›  Ulice  ›  Ba³tycka  ›  Dorfstraße 30  ›

NID Oddzia³ w Gdañsku: Karta bia³a. Dom mieszkalny ul. Ba³tycka nr 16 / 17, 30 / 31. Rok wykonania karty: 1982-1983 (M. Lêcznarowicz, Sz. Radziwi³owicz).<
>
Glettkau (1909) -› Glettkau 25 (1910-1914) -› Glettkau Dorfstraße 14 (1915-1916) -› Glettkau Dorfstraße 12 (1921-1922) -› Dorfstraße 12 (1925-1929) -› Dorfstraße 30 (1931-1942).

Na budynku data 1903.R. Krüger. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1909 roku.
ród³o: Mieszkañcy Jelitkowa - 1909-1925. DawnaOliwa.pl.


Fragment widoku lotniczego Jelitkowa z oko³o 1920-1924 roku.
Ze strony: www.ba.e-pics.ethz.ch.Fragment widoku lotniczego Jelitkowa z oko³o 1938 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.Fragment planu Jelitkowa wydanego w 1937 roku.
Ze strony www.FotoPolska.eu (BocieK).
R. Krüger. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1910 roku.
ród³o: Mieszkañcy Jelitkowa - 1909-1925. DawnaOliwa.pl.Krüger. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1913 roku.
ród³o: Mieszkañcy Jelitkowa - 1909-1925. DawnaOliwa.pl.Krüger. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1914 roku.
ród³o: Mieszkañcy Jelitkowa - 1909-1925. DawnaOliwa.pl.


Krüger. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1915 roku.
ród³o: Mieszkañcy Jelitkowa - 1909-1925. DawnaOliwa.pl.


Rosalie Krüger. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Miros³awa Piskorskiego.

Ksi¹¿ka adr. z 1920-1921 roku (Glettkau Dorfstraße 12):
Krüger, Marie, wdowa (Witwe).
Krüger, Roaalie, wdowa (Witwe).


Krüger. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1925 roku.
ród³o: Mieszkañcy Jelitkowa - 1909-1925. DawnaOliwa.pl.


Rosalie Krüger. Ksi¹¿ka adresowa z 1926 roku.
Ze strony: wiki-de.genealogy.net.


Rosalie Krüger. Ksi¹¿ka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Rosalie Krüger. Ksi¹¿ka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Rosalie Krüger. Ksi¹¿ka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Rosalie Krüger. Ksi¹¿ka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Rosalie Krüger. Ksi¹¿ka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Rosalie Krüger. Ksi¹¿ka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Rosalie Krüger. Ksi¹¿ka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Rosalie Krüger. Ksi¹¿ka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Rosalie Krüger. Ksi¹¿ka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


Rosalie Krüger. Ksi¹¿ka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Rudolf Kreft. Kanefke. Ksi¹¿ka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Erben Krüger'sche. Kanefke. Ksi¹¿ka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Pocz¹tek strony.