Start  ›  Ulice  ›  Ba³tycka  ›  Dorfstraße 31  ›


Dorfstraße. Fragment planu Jelitkowa wydanego w 1937 roku.
Ze strony www.FotoPolska.eu (BocieK). Ba³tycka 16/31. Fotografia z 26.02.2011 roku.
Fot. Tomasz Le¿yñski.


 Ksi¹¿ka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Ksi¹¿ka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


 Ksi¹¿ka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Pocz¹tek strony.