Start  ›  Ulice  ›  Cystersów  ›  Klosterstraße 13  ›

NID Oddział w Gdańsku: Karta biała. Szkoła zakonna - ob. Szkoła Podstawowa nr 36 ul. Cystersów nr 13. Rok wykonania karty: 1983-1984 (J. Radowska, A. Kunicka).
 "Danziger Neuste Nachrichten" 25.10.1930 r. Zygmunt Iwicki, Kronika parafii (katedralnej) w Oliwie (1904-1945), Gdańsk 1999, str. 18, 62:
"30 maja poświęcił proboszcz dr Schröter przy ulicy Cystersów nową szkołę katolicką62.
62

Ta "nowa szkoła" katolicka, poświęcona 30.5.1911 roku przez proboszcza S c h r ö t e r a została zbudowana na terenie byłego ogrodu klasztornego. Budynek szafarni, w którym w roku 1823 urządzono szkołę katolicką i ewangelicką, nie mógł przyjąć wzrastającej liczby uczniów. Szkołę tę ponownie poświęcił po II wojnie światowej dnia 28 stycznia 1946 roku proboszcz Leon K o s s a k - G ł ó w c z e w s k i. Szkoła ewangelicka przy ul. Opackiej została zbudowana w roku 1904.


Jednodniówka wydana z okazji XXV-lecia V Liceum Ogólno-kształcącego im. Stefana Żeromskiego w Gdańsku - Oliwie.
Prof. Konrad Wojnarowski, Wspomnienia, Oliwa 1970, str. 24:
     "7 kwietnia 1945 r. otrzymałem od Kierownika Grupy Operacyjnej Ministerstwa Oświaty, dr Stanisława Turskiego, pismo upoważniające mnie do zabezpieczenia budynków, inwentarza szkolnego oraz pomocy naukowych szkół wszelkiego typu i stopnia na terenie Oliwy, jak również do przeprowadzenia rejestracji polskiej młodzieży szkolnej.
     Dnia 24 kwietnia otrzymałem nominację na Kierownika Szkoły Podstawowej Nr 1 w Oliwie, podpisaną przez ówczesnego inspektora dra Kazimierza Kubika. Szkoła szybko się rozwijała wraz z siedmioma oddziałami zajmowaliśmy całe pierwsze piętro.
     Zainteresowałem się teraz szkołą przy ulicy Cystersów, którą należało zagospodarować. W czasie okupacji hitlerowskiej mieścił się tutaj szpital. Brakujący inwentarz sprowadziliśmy furmankami z Nowego Portu. Do pierwszego maja uporaliśmy się ze wszystkim. W dniu tym urządziliśmy skromny pochód pierwszomajowy ulicami Oliwy.
     Pozostała jeszcze jedna szkoła, którą należało zagospodarować, tak zwana "Czerwona" przy ulicy Opackiej.
"

Jan Daniluk, „Miasta skoszarowane” Gdańsk i Sopot jako garnizon Wermachtu w latach 1939-1945, Gdańsk 2019, str. 175:
Następne trzy szpitale rezerwowe zostały najpóźniej wiosną 1940 r. zorganizowane w samym Gdańsku. Na potrzeby Reserve-Lazarett II zaadoptowano szkołę klasztorną przy Klosterstraße (Reservelazarett Oliva).


Reservelazarett Danzig. Unterabteilumg II Danzig-Oliva. Oliva 26. 06. 1941.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fregata. Fot. Robert Krygier 4. sierpnia 2011.   Pobrano z www.FotoPolska.eu.
 Szkoła biała przy Klosterstraße 13. Około 1912 roku.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.


Szkoła biała przy Klosterstraße 13. Około 1914 roku.
Ze strony www.muzeumpolski.pl.


 Rozbudowana szkoła katolicka. Październik 1930 rok.
Internet: www.staraoliwa.pl.


 Od lewej Cystersów 7 (przedszkole) i 9. W głębi po prawej 13. Lata 30-40 XX wieku.   Zbiory Piotra Leżyńskiego.


 Spalomy budynek szafarni. Po prawej budynek szkoły białej. Około 1957 roku.   Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Hala sportowa. Lata 30. XX w. Obecnie ul. Jana Kanapariusza.
Internet: Herder Institut.


Pucholski. Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.Książka adresowa gminy Oliva z 1920-1921 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


M. Granke i M. Kuźniak, Informator miasta Gdańska, Gdynia 1946.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.Szkoła Powszechna Nr 23. Skorowidz inf. z marca 1946 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.


HALA SPORTOWA (GIMNASTYCZNA) nr 13A:


Koło Ligi Kobiet. 7 Szpital Marynarki Wojennej. Około 1947 roku.
Pobrano z Internetu.Komitet Rodzinny Komisariatu IV-go M.O. Oliwa 04. 10. 1947 roku.
Ze strony www.Polona.pl.Towarzystwo Przyjacół Oliwy i Jelitkowa. Oliwa 1947 rok.
Ze strony www.Polona.pl.Joh. Tucholski. Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


WMG. Joh. Tucholski. Książka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


WMG. Joh. Tucholski. Książka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


WMG. Joh. Tucholski. Książka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Bobloteki Cyfrowej.


WMG. Johann Gollan. Książka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


WMG. Johann Gollan. Książka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Bobloteki Cyfrowej.


WMG. Johann Gollan. Książka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


WMG. Johann Gollan. Książka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


WMG. Johann Gollan. Książka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


WMG. Johann Gollan. Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Volksschule Danzig-Oliva. Jungen. Pieczątka z około 1940 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.


Volksschule - Jungen. Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Volksschule - Jungen. Książka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Początek strony.