Start  ›  Ulice  ›  Cystersów  ›  Klosterstraße 13  › "Danziger Neuste Nachrichten" 25.10.1930 r. Zygmunt Iwicki, Kronika parafii (katedralnej) w Oliwie (1904-1945), Gdańsk 1999, str. 18, 62:
"30 maja poświęcił proboszcz dr Schröter przy ulicy Cystersów nową szkołę katolicką62.
62

Ta "nowa szkoła" katolicka, poświęcona 30.5.1911 roku przez proboszcza S c h r ö t e r a została zbudowana na terenie byłego ogrodu klasztornego. Budynek szafarni, w którym w roku 1823 urządzono szkołę katolicką i ewangelicką, nie mógł przyjąć wzrastającej liczby uczniów. Szkołę tę ponownie poświęcił po II wojnie światowej dnia 28 stycznia 1946 roku proboszcz Leon K o s s a k - G ł ó w c z e w s k i. Szkoła ewangelicka przy ul. Opackiej została zbudowana w roku 1904.Jednodniówka wydana z okazji XXV-lecia V Liceum Ogólno-kształcącego im. Stefana Żeromskiego w Gdańsku - Oliwie.
Prof. Konrad Wojnarowski, Wspomnienia, Oliwa 1970, str. 24:
     "7 kwietnia 1945 r. otrzymałem od Kierownika Grupy Operacyjnej Ministerstwa Oświaty, dr Stanisława Turskiego, pismo upoważniające mnie do zabezpieczenia budynków, inwentarza szkolnego oraz pomocy naukowych szkół wszelkiego typu i stopnia na terenie Oliwy, jak również do przeprowadzenia rejestracji polskiej młodzieży szkolnej.
     Dnia 24 kwietnia otrzymałem nominację na Kierownika Szkoły Podstawowej Nr 1 w Oliwie, podpisaną przez ówczesnego inspektora dra Kazimierza Kubika. Szkoła szybko się rozwijała wraz z siedmioma oddziałami zajmowaliśmy całe pierwsze piętro.
     Zainteresowałem się teraz szkołą przy ulicy Cystersów, którą należało zagospodarować. W czasie okupacji hitlerowskiej mieścił się tutaj szpital. Brakujący inwentarz sprowadziliśmy furmankami z Nowego Portu. Do pierwszego maja uporaliśmy się ze wszystkim. W dniu tym urządziliśmy skromny pochód pierwszomajowy ulicami Oliwy.
     Pozostała jeszcze jedna szkoła, którą należało zagospodarować, tak zwana "Czerwona" przy ulicy Opackiej.
".M. Granke i M. Kuźniak, Informator miasta Gdańska, Gdynia 1946.
Zbiory prywatne.7 Szpitala Marynarki Wojennej. Lata 50 XX wieku?.
Interner. Szkoła biała około 1915 roku.
Zbiory prywatne.


 Rozbudowana szkoła katolicka. Październik 1930 rok.
Internet: www.staraoliwa.pl.


 Od lewej Cystersów 7 (przedszkole) i 9. W głębi po prawej 13. Lata 20 XX wieku.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.


 Spalomy budynek szafarni. Po prawej budynek szkoły białej.
Około 1957 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


 Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory prywatne.


Hala sportowa. Lata 30. XX w. Obecnie ul. Jana Kanapariusza.
Internet: Herder Institut.
Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory prywatne.


Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Pieczątka. Około 1940 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.


 Książka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Bobloteki Cyfrowej.


 Książka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Bobloteki Cyfrowej.


 Książka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


 Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Bobloteki Cyfrowej.


 Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory prywatne.


 Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


 Książka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Początek strony.