Start  ›  Ulice  ›  Cystersów  ›  Klosterstraße 14  ›

NID Oddzia³ w Gdañsku: Karta bia³a. Dom robotniczy ul. Cystersów nr 14. Rok wykonania karty: 1983-1984 (J. Radowska, A. Kunicka).

Kirchenstraße 13 -› 14 -› Klosterstraße 14 -› Cystersów 14.


Fragment kolorowego planu Gdañska (Oliva, Klosterstraße) z 1933 roku.
Z kolekcji Biblioteki Uniwersytetu Chicago.
Dom nr 14 przy ul. Cystersów w Oliwie.   Fot. Artur Wo³osewicz 1977. Przekaza³ Robert Krygier.


W 1909 roku letników przyjmowa³(a) Lütcke (9 osób) i Schlesiger (1 osoba).

Mieszkañcy w 1897 roku (Kirchenstraße 13):
Lütcke, Bruno, Tischlermeister. Schmaltz, Adolf, Forstsecr.

Mieszkañcy w 1898 roku (Kirchenstraße 13):
Lütcke, Bruno, Tischlermstr. Schmalk, Adolf, Forstsekr.

Mieszkañcy w 1898 roku (Kirchenstraße 14):
v. Wittken, Wilhelm, Rentier.


Königl. Gärten. Ksi¹¿ka adresowa z 1899 roku.
Zbiory Pomorskiej Bobloteki Cyfrowej.


B. Lütcke. Ksi¹¿ka adresowa Sopot-Oliwa z 1901 roku.
Zbiory Pomorskiej Bobloteki Cyfrowej.


Lütcke. Ksi¹¿ka adresowa Sopot-Oliwa z 1902 roku.
Zbiory Pomorskiej Bobloteki Cyfrowej.


Lütcke. Ksi¹¿ka adresowa Sopot-Oliwa z 1903 roku.
Zbiory Pomorskiej Bobloteki Cyfrowej.


B. Lütcke. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1909 roku.
Zbiory Pomorskiej Bobloteki Cyfrowej.


B. Lütcke. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1910 roku.
Zbiory Pomorskiej Bobloteki Cyfrowej.

Ksi¹¿ka adresowa z 1920-1921 roku (Kirchenstraße 14):
Boege, Rudolf, mistrz tokarski (Drechsler).
Klein, Karl, Rentier.
Lütcke, Hermann, mistrz stolarski (Tischlermstr.).
Lütcke, Johanna, krawcowa (Nähterin).
Popp, Eugen, pracownik poczty (Postaushelfer).
Rebeschke, Klara, rentierka (Rentiere).
Ziemen, Bertha, krawcowa (Nähterin).


Karl Klein. Ksi¹¿ka adresowa z 1926 roku.
Zbiory Pomorskiej Bobloteki Cyfrowej.


Karl Klein. Ksi¹¿ka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Bobloteki Cyfrowej.


Karl Klein. Ksi¹¿ka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Bobloteki Cyfrowej.


Karl Klein. Ksi¹¿ka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Bobloteki Cyfrowej.


Karl Klein. Ksi¹¿ka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Bobloteki Cyfrowej.


Karl Klein. Ksi¹¿ka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


Karl Klein. Ksi¹¿ka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Lütcke. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1913 r.
Zbiory Pomorskiej Bobloteki Cyfrowej.


Lütcke. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1914 r.
Zbiory Pomorskiej Bobloteki Cyfrowej.


Lütcke. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1915 r.
Zbiory Pomorskiej Bobloteki Cyfrowej.


Lütcke. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Miros³awa Piskorskiego.


Klein. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1925 r.
Zbiory Pomorskiej Bobloteki Cyfrowej.


Karl Klein. Ksi¹¿ka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Bobloteki Cyfrowej.


Karl Klein. Ksi¹¿ka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Bobloteki Cyfrowej.


Karl Klein. Ksi¹¿ka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Bobloteki Cyfrowej.


Karl Klein. Ksi¹¿ka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Bobloteki Cyfrowej.Karl Klein. Ksi¹¿ka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Richard Klein. Ksi¹¿ka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Pocz¹tek strony.