Start  ›  Ulice  ›  Józefa Czyżewskiego  ›  Ludolfiner Straße 12  ›  Historia Przedszkola Nr 12 ›

Tekst i fotografie z nieistniejącej już strony: http://www.pba.pl/przedszkole12/

Okres międzywojenny to ciągłe starania Niemców o zgermanizowanie ludności polskiej, żyjącej w Oliwie, która w 1920 r. została pozbawiona prawa należenia do Polski - włączono ją do terytorium Wolnego Miasta Gdańska. Działaniom Niemców przeciwstawiała się jedna z najbardziej zasłużonych dla polskości instytucji - Gdańska Macierz Szkolna, która założyła kilka polskich szkół i kilkanaście przedszkoli, zwanych wtedy ochronkami. Jedną z nich była ochronka oliwska, mieszcząca się wtedy w baraku przy ul. Cystersów (obecny parking przy kościele Św. Jakuba). Aby polepszyć warunki dzieciom uczęszczającym do ochronki Macierz zakupiła od Niemca dom mieszkalny przy ul. Ludolfinerstrasse 12 a (obecna Czyżewskiego), który po przebudowie, od marca 1928 r. służył zarówno ochronce, jak i wszystkim polskim towarzystwom w ich pracy kulturalno - oświatowej i narodowej. Był to prawdziwy Dom Polski w Oliwie. Ochronkę prowadziły w latach 1928 - 1939 przybyłe z Polski siostry Dominikanki.

W latach 70 - tych większość domków z dawnej historycznej zabudowy ul. Czyżewskego uległa rozbiórce, ustępując miejsca blokom nowego osiedla. Podobny los miał również spotkać przedwojenną polską ochronkę, jednak udało się ją zachować, mimo zmienionego kształtu, który nadano jej podczas rozbudowy w latach 1981 - 1982. Działalność Przedszkola Nr 12 w historycznym budynku rozpoczęła się po roku 1946, a pierwszą jego kierowniczką była Zofia Nowicka. W latach pięćdziesiątych placówką kierowała Łucja Boll, a przedszkole w tym okresie posiadało dwa oddziały. Trzeci oddział powstał dopiero w drugiej połowie lat sześćdziesiątych, kiedy kierownikiem była Stefania Proma.

Placówkę odremontowano dopiero w następnych latach, gdy funkcję dyrektora powierzono Zofii Cygan. Przy dużym wkładzie pracy rodziców budynek został otynkowany, podłączony do elektrociepłowni, zmodernizowano też ogród, do którego sprzęt wykonała w czynie społecznym Stocznia Północna.

W tamtych latach szczególną troską objęto rozwój fizyczny wychowanków, o czym świadczy wprowadzenie gimnastyki korekcyjnej oraz udział w spartakiadach sportowych na stadionie we Wrzeszczu (1976, 1978), gdzie dzieci z najstarszej grupy Przedszkola Nr 12 zajęły I miejsce. Poza tym została nawiązana współpraca z Wyższą Szkołą Wychowania Fizycznego w Oliwie, w wyniku której dzieci uczęszczały na naukę pływania i brały udział w zawodach pływackich. Dużą wagę przywiązywano też do rozwijania kontaktów z otoczeniem społeczno - przyrodniczym. W tym celu organizowane były całodzienne wycieczki do Kartuz, Chmielna oraz krótsze - do Jelitkowa, na Westerplatte i gdańską Starówkę.

We wrześniu 1978 r. dyrektorem została Krystyna Kuczyńska i właśnie za jej kadencji przeprowadzono kapitalny remont połączony z przebudową placówki. Remont trwał od 1981 do 1984 roku - w tym czasie Przedszkole Nr 12 (w liczbie dwóch oddziałów), przeniesiono do pomieszczeń w pobliskim klubie osiedlowym "AD - REM", należącym do RSM Budowlani. Mimo trudnych warunków lokalowych praca wychowawczo-dydaktyczna przebiegała bez zakłóceń. Nawiązany został kontakt z Wyższą Szkołą Muzyczną w Gdańsku, dzięki któremu dzieci uczestniczyły w koncertach w wykonaniu studentów oraz uczyły się gry na flecie. Brały też udział w zawodach sportowych w ramach kontynuowanej współpracy z WSWF w Oliwie, uczestniczyły również w konkursie plastycznym "Świat pięknieje - gdy dziecko się śmieje".

W latach 1985 - 1992 dyrektorem placówki była Janina Modrzejewska - w tym okresie przedszkole miało cztery oddziały. Trzy z nich mieściły się w wyremontowanym budynku dawnej ochronki, natomiast czwarty ("zerówka") zajmował wydzierżawione od RSM Budowlani pomieszczenia na I piętrze pawilonu handlowo-usługowego. Ten okres działalności placówki, udokumentowany wieloma zdjęciami i wycinkami prasowymi, jest uwieczniony w Księdze Pamiątkowej, która prowadzona jest do dzisiejszego dnia.

W 1992 r. dyrektorem placówki, po raz pierwszy wybranym w drodze konkursu, została Anna Kubica, która nadal pełni tę funkcję.Fotografie pochodzą z lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku, a udostępniła nam je była pracownica placówki - p. Maria Nowak, która od 1953 r. przez kilka lat pracowała jako wychowawczyni - mieszkała wówczas na ul. Czyżewskiego 18.

Na odwrocie niektórych zdjęć znajdowały się podpisy:
L.Boleń (?), Żabicka, Piwnikiewicz, Rychwa, M. Nowak - pracownice Przedszkola Nr 12
Maria Nowak
1956 r.
22 lipca 1954 r.
Choinka noworoczna 1956 r.
Choinka noworoczna 1956 r.
1956 r.


Początek strony.