Start  ›  Ulice  ›  Józefa Czyżewskiego  ›  Ludolfiner Straße 2  ›  Nazwiska  ›

Budynki 1-4 wyburzone zostały w czasie budowy pod koniec lat 70 XX wieku trzech wieżowców przy ulicy Pawła Gdańca (nr 4, 6, 10) i wieżowca przy ulicy Tatrzańskiej (nr 11). Część mieszkańców przesiedlona została do wybudowanych już bloków przy ulicy Karpackiej.

Na fotografii lotniczej dobrze widoczne: od lewej u góry domy nr 1C, 1B i 1A, po prawej dom nr 4A.


Wyburzone pod koniec lat 70-tych budynki ustąpiły miejsca blokom przy ul. Pawła Gdańca. Fragment fot. lotniczej z lat 20/30 XX w.
Herder Institut, Gdask na fotografii lotniczej z okresu
międzywojennego, Wrocław 2010 r.

Próbę odtworzenia numeracji zaznaczono kolorem czerwonym.   Kolorem niebieskim zaznaczono domy istniejące.


Franciszek Mamuszka, Kaszubi oliwscy, Gdańsk 1980:

Od 1910 r. zebrana [Towarzystwa Ludowego ”Jedność’] odbywały się z kolei w pensjonacie Marty Krzyżewskiej, czy Kryszewskiej przy Ludolfinerstr. 2, (dziś Józefa Czyżewskiego). W domu tym mieszkał antoni Abraham, który po eksmisji towarzystwa do Thierfeldta przygarną biblioteczkę i zapewne sam wypożyczał książki.

Fragment planu.   Franciszek Mamuszka, Kaszubi oliwscy, Gdańsk 1980.


Franciszek Mamuszka, Kaszubi oliwscy, Gdańsk 1980.Poznaj Gdańsk. Przewodnik-Informator z 1949 roku.
Zbiory prywatne.Dom numer 2 rozebrany w 1978 roku, w którym w latach 1909-1920 mieszkał Antoni Abracham. Fot. Franciszek Mamuszka.
F. Mamuszka, Oliwa. Okruchy z dziejów , zabytki, Gdańsk 1985 r.


Reklama. Gazeta Gdańska z 26 maja 1914 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory prywatne.


 Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


 Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Książka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cifrowej.


Początek strony.