Start  ›  Ulice  ›  Józefa Czyżewskiego  ›  Ludolfiner Straße 3  ›

Budynki 1-4 wyburzono w czasie budowy pod koniec lat 70 XX wieku trzech wieżowców przy ulicy Pawła Gdańca (nr 4, 6, 10) i wieżowca przy ulicy Tatrzańskiej (nr 11). Część mieszkańców przesiedlona została do wybudowanych już bloków przy ulicy Karpackiej.

Na fotografii lotniczej dobrze widoczne: od lewej u góry domy nr 1C, 1B i 1A, po prawej dom nr 4A.


Wyburzone pod koniec lat 70-tych budynki ustąpiły miejsca wieżowcom przy ul. Pawła Gdańca w Oliwie. Fragment fot. lotniczej z lat 20/30 XX w.   Herder Institut, Gdask na fotografii lotniczej z okresu międzywojennego, Wrocław 2010 rok.


Próbę odtworzenia numeracji zaznaczono kolorem czerwonym. Kolorem niebieskim zaznaczono domy istniejące. Mapa z 1940 r.Wyburzony w 1978 roku dom nr 3 przy ul. Czyżewskiego w Oliwie. Po lewej budynek nr 2. W głębi wieżowiec przy ul. Pawła Gdańca.   Fot. Artur Wołosewicz 1977. Przekazał Robert Krygier.Johann Rhode. Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.


Friedrich Hoffmann. Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Friedrich Hoffmann. Książka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Friedrich Hoffmann. Książka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Friedrich Hoffmann. Książka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Friedrich Hoffmann. Książka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Friedrich Hoffmann. Książka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Friedrich Hoffmann. Książka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Hans Thrun. Książka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.Henriette Hoffmann. Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Friedrich Hoffmann. Książka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Henriette Hoffmann. Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Henriette Hoffmann. Książka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cifrowej.


Początek strony.