Start  ›  Ulice  ›  Józefa Czyżewskiego  ›  Ludolfiner Straße 5  ›

NID Oddział w Gdańsku: Karta biała. Dom czynszowy ul. Czyżewskiego nr 5. Rok wykonania karty: 1983 (J. Radowska, A. Kunicka).


Budynek z przed 1897 roku.


Na fotografii lotniczej po środku dobrze widoczny jest budynek nr 9A lub 9B. Dziś w tym miejscu biegnie droga do bloku nr 4 przy ulicy Karpackiej. W głębi po prawej widać stojące do dziś budynki nr 14A i 14B, pomiędzy nimi nr 12A i 12B (Przedszkole) i nr 11A.


Ulica Czyżewskiego z lotu ptaka. Numery od 4 do 15. Fragment fot. lotniczej z lat 20/30 XX wieku.   Herder Institut, Gdańsk na
fotografii lotniczej z okresu międzywojennego, Wrocław 2010 r
.

Próbę odtworzenia numeracji zaznaczono kolorem czerwonym. Kolorem niebieskim zaznaczono domy istniejące. Mapa z 1940 r.


Mieszkańcy w 1897 roku, Ludolphiner Weg 5:
Budweg, Carl, Grenzauffeher; Goebel, Heinrich, Hausvater a. D.; v. Repke, Mathilde, geb. Strüger, Eigenthümerin; Scheffler, B. u. M., Rentieren.

W 1909 roku letników przyjmowali (Ludolfiner Straße 1): Girnuß (11 osób) oraz Seemann (2 osoby).


Stojący do dziś (2019) dom nr 5 przy ul. Czyżewskiego w Oliwie. Po lewej w głębi budynek nr 4a i po prawej budynek nr 6.   Fot. Artur Wołosewicz 1977. Przekazał Robert Krygier.


Dom nr 5 przy ul. Cyżewskiego w Oliwie. Fot. z dnia 15. 01. 2011 roku.
Fot. Tomasz Leżyński.
Nazwiska: Erich Arendt, Hedwig Dietke, Edmund Flatow, Kurt Höpfner, Marta Jantowski, Rosalie Jantowski, Johann Jaschinski, Paul Jaschinski, Elisabeth Jaschinski, Marie Jaschinski, Artur Kusbuch (Kustuch), Joseph Litzbarski, Alfons Meironke, R. Neumann, Rohbeck, Gustav Ruttkowski, Anna Stefanowski, Trippenbach, Eugen Trzynski.Eugen Trzynski. Książka telefoniczna z 1925 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.
Właściciel P. Schubert. Książka adresowa z 1899 r.
Przekazała Grażyna Niemyjska. Zbiory PBC.


Johann Rohde. Książka adresowa gminy Oliwa z 1909 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Johann Rohde. Książka adresowa gminy Oliwa z 1910 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Johann Rhode. Książka adresowa gminy Oliwa z 1913 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Johann Rhode. Książka adresowa gminy Oliwa z 1914 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Johann Rhode. Książka adresowa gminy Oliwa z 1915 roku.   Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Johann Rhode. Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.

Książka adresowa z 1920-21 roku (Ludolfinerstraße 5):
Dicke, Hedwig, robotnica (Arbeiterin).
Litzbarski, Josef, robotnik (Arbeiter).
Neumann, Rudolf, właściciel domu (Hausbesitzer).
Ruttkowski, Johann, sekretarz telegraficzny (Telegraphensekretär).
Sellke, Friedrich, Oberwallmeister a. D.Neumann. Książka adresowa gminy Oliwa z 1925 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


R. Neumann. Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


R. Neumann. Książka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


R. Neumann. Książka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


R. Neumann. Książka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


R. Neumann. Książka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


R. Neumann. Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


R. Neumann. Książka adresowa gminy Oliwa z 1926 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


R. Neumann. Książka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


R. Neumann. Książka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


R. Neumann. Książka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


R. Neumann. Książka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


R. Neumann. Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


R. Neumann. Książka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cifrowej.


Początek strony.