Start  ›  Ulice  ›  Józefa Czyżewskiego  ›  Ludolfiner Straße 20  ›

Próbę odtworzenia numeracji zaznaczono kolorem czerwonym. Kolorem niebieskim zaznaczono domy istniejące. Mapa z 1940 r.Villa Palladium przy ul. Cyżewskiego w Oliwie. Fot. z dnia 12. 05. 2008 r.
Fot. Ryszard Petrajtis.Villa Palladium przy ul. Cyżewskiego w Oliwie. W głębi bloki przy ul. Bobrowej. Fot. z dnia 14. 04. 2009 r.   Fot. Ryszard Petrajtis.


Ul. Czyżewskiego. Villa Palladium w Oliwie.   Fot. z dnia 15.01.2011 roku.
Fot. Tomasz Leżyński.Wynajm 2. pokoi. Olivaer Nachrichten 22. 04. 1909 r.
Ze strony www.Polona.pl.Franciszek Mamuszka, "Kaszubi oliwscy", Gdańsk 1980:

str 123:
W Oliwie w drugiej połowie 1933 r. utworzono silną komórkę Związku Polaków, na przełomie lat 1933 - 1934 liczącą 394 członków. Wchodziła ona wraz z Sopotem w skład powołanego 13 kwietnia 1934 r. Okręgu Terenowego nr 3, którym kierował kmdr Józef Poznański. Na czele filii oliwskiej stanął Aleksander Kraiński, energiczny działacz już wcześniej zaangażowany w pracy politycznej i organizacyjnej. Współpracowali z nim wypróbowani organizatorzy polskiego życia w Oliwie i innych miejscowościach, między innymi Henryk Wieczorkiewicz, Leon Droszyński, Bernard Nadolski, Leon Wróblewski, Bogdan Lange, kierownik referatu propagandy filii oliwskiej Związku Polaków Leon Skrzetuski, Augustyn Ellwart, Robert Kreft, Franciszek Żygowski, Stanisław Lange, Jan Natschke, Augustyn Okrój, Zygmunt Hallman, Jan Jasiński i jego syn Jan, Franciszek Adamski, Antoni Trepschik, Paweł Dłużewski, Jan Damps, Juliusz Szwarcbart i inni.

str 141:
ak wynika z badań akt szkolnych olbrzymia większość dzieci z polskiej szkoły senackiej wywodziła się z rodzin, których ojcowie zatrudnieni byli w PKP. Oto dzieci uczęszczające w roku szkolnym 1933/34 do I klasy polskiej szkoły senackiej w Oliwie. Oddział I: [...] Eliza Ellwart - córka Augustyna robotnika kolejowego,...


F. Kitowski. Albertzki. Książka adresowa z 1899 r.
Przekazała Grażyna Niemyjska. Zbiory PBC.


F. Kitowski. Książka adresowa gminy Oliwa z 1909 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.F. Kitowski. Książka adresowa gminy Oliwa z 1910 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Kitowski. Książka adresowa gminy Oliwa z 1913 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Kitowski. Książka adresowa gminy Oliwa z 1914 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Kitowski. Książka adresowa gminy Oliwa z 1915 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Kitowski. Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.

Książka adresowa z 1920-21 roku (Ludolfinerstraße 20):
Ellwart, August, robotnik (Arbeiter).
Hebel, Anna, wdowa (Witwe).
Hirsch, Paul, murarz (Maurer).
Kitowski, August, robotnik (Arb.).
Kitowski, Franz, garncarz (Töpfer).
Laschewski, Karl, murarz (Maurer).
Obalski, Albert, cieśla (Zimmerer).
Obalski, Luise, wdowa (Witwe).
Quidzinsti, Jakob, murarz (Maurer).


Franz Kitowski. Książka adresowa gminy Oliwa z 1925 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Franz Kitowski. Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Franz Kitowski. Książka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Franz Kitowski. Książka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Franz Kitowski. Książka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Franz Kitowski. Książka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.Franz Kitowski. Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Franz Kitowski. Książka adresowa gminy Oliwa z 1926 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Franz Kitowski. Książka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Franz Kitowski. Książka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Franz Kitowski. Książka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Franz Kitowski. Książka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Franz Kitowski. Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Franz Kitowski. Książka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cifrowej.


Początek strony.