Start  ›  Ulice  ›  Józefa Czyżewskiego  ›  Ludolfiner Straße 21  ›


 Fot. z dnia 15.01.2011 roku.
© Tomasz Leżyński.

Próbę odtworzenia numeracji zaznaczono kolorem czerwonym.   Kolorem niebieskim zaznaczono domy istniejące.Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory prywatne. Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Zum 8 O. Geburtstag unset er Wirtin Frau Franziska Plicht am 21. April 1962 gratulieren recht herzlich frühere Einwohner des Hauses Oliva, Ludolfine r Straße 21 Neuß / Rhei n, Weberstraße 86 Internet: www.danzig.de - Sterbeanzeigen.


 Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


 Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Książka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cifrowej.


Początek strony.