Start  ›  Ulice  ›  Józefa Czy¿ewskiego  ›  Ludolfiner Straße 23  ›

Ludolphiner Weg 28 (1901-1903)
Ludolfiner Straße 28 (1909,1910)
Ludolfiner Straße 23 (1913-1942)

Próbê odtworzenia numeracji zaznaczono kolorem czerwonym. Kolorem niebieskim zaznaczono domy istniej¹ce. Mapa z 1940 r.Ludolfiner Straße 23 (ul. Czy¿ewskiego w Oliwie). Lata 30. XX wieku.
Internet: www.StaraOliwa.pl.


Ludolfiner Straße 23 (ul. Czy¿ewskiego w Oliwie). Lata 30. XX wieku.
Internet: www.StaraOliwa.pl.


.   Fot. Artur Wo³osewicz 1977. Przekaza³ Robert Krygier.


W g³êbi wie¿owce przy ul. Bobrowej. Fot. z dnia 15.01.2011 roku.
Fot. Tomasz Le¿yñski.W 1901 roku letników przymowli: Voß, Müller (Gustav), Radtke (Mathilde), Ludolphiner Weg 28 (Olivaer Nachrichten, 1901).


W 1913 roku letników przyjmowa³ (Ludolfiner Straße 23): Heldt (2 osoby), Kuhn (1 osobê).Kuhn. Ksi¹¿ka adresowa Sopot-Oliwa z 1901 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Kuhn. Ksi¹¿ka adresowa Sopot-Oliwa z 1902 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Kuhn. Ksi¹¿ka adresowa Sopot-Oliwa z 1903 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Pauline Kuhn. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1909 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Pauline Kuhn. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1910 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Pauline Kuhn. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1913 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Pauline Kuhn. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1914 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Pauline Kuhn. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1915 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Pauline Kuhn. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Miros³awa Piskorskiego.

Ksi¹¿ka adresowa z 1920-21 roku (Ludolfinerstraße 23):
Aßmann, Ernst, œlusarz (Schlosser).
Bork, Heinrich, czeladnik (Zimmergeselle).
Heldt, August, pobieraj¹cy rentê inwalidzk¹ (Rententempfänger).
Hinz, Luise, wdowa (Wwe.).
Kolodezyesak, Franz, robotnik (Arbeiter).
Kroeck, Franz, mistrz k¹pieli (Bädermeister).
Kuhn, Adolf, nitowniczy (Nieter).
Kuhn, Pauline, w³aœcicielka domu (Hausbesitterin).
Wielert, Bernhard, marynarz (Seefahrer).Pauline Schoenenberg. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1925 r.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Pauline Schönenberg. Ksi¹¿ka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Pauline Schönenberg. Ksi¹¿ka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Pauline Schönenberg. Ksi¹¿ka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Pauline Schönenberg. Ksi¹¿ka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Pauline Schönenberg. Ksi¹¿ka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


Pauline Schönenberg. Ksi¹¿ka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Pauline Schönenberg. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1926 r.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Pauline Schönenberg. Ksi¹¿ka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Pauline Schönenberg. Ksi¹¿ka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Pauline Schönenberg. Ksi¹¿ka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Pauline Schönenberg. Ksi¹¿ka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Pauline Schönenberg. Ksi¹¿ka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Pauline Schönenberg. Ksi¹¿ka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cifrowej.


Pocz¹tek strony.