Start  ›  Ulice  ›  Józefa Czyżewskiego  ›  Ludolfiner Straße 25  ›

Próbę odtworzenia numeracji zaznaczono kolorem czerwonym. Kolorem niebieskim zaznaczono domy istniejące. Mapa z 1940 r.Wierzowiec nr 25 przy ul. Czyżewskiego. Fot. z dnia 15. 01. 2011 roku.
Fot. Tomasz Leżyński.


Właściciel Goerz. Książka adresowa z 1899 roku.
Przekazała Grażyna Niemyjska. Zbiory PBC.


Reumann. Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.


Th. Dreyer. Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Th. Dreyer. Książka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Th. Dreyer. Książka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Th. Dreyer. Książka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Th. Dreyer. Książka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Th. Dreyer. Książka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


Th. Dreyer. Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Th. Dreyer. Książka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Th. Dreyer. Książka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Th. Dreyer. Książka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Th. Dreyer. Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Th. Dreyer. Książka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cifrowej.


Początek strony.