Start  ›  Ulice  ›  Józefa Czyżewskiego  ›  Ludolfiner Straße 27  ›


 Od lewej fragment nr 27 i nr 28. Lata20/30 XX wieku.
Internet.


 Fot. z dnia 15.01.2011 roku.
© Tomasz Leżyński.

Próbę odtworzenia numeracji zaznaczono kolorem czerwonym.   Kolorem niebieskim zaznaczono domy istniejące.Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory prywatne.


 Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Książka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cifrowej.


 Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


 Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Początek strony.