Start  ›  Ulice  ›  Jarosza Henryka Derdowskiego  ›  Jagowstraße 19  ›

Otto Hennke, policjant, członek Volkstagu, urodził się 2.10.1882 r. w Ribbekardt na Pomorzu (Rybokart; obecnie zachodniopomorskie), działał wcześniej w Kalkberge-Rudersdorf (gmina pod Berlinem), uczęszczał do zawodowej szkoły administracji i w 1911 r. przybył do Oliwy. Tam prowadził do wybuchu wojny wydział policji a później urząd do spraw zaopatrzenia w żywność. Był członkiem przedstawicielstwa gminy i kuratorium dla szkół średnich, działał jako członek honorowy w wielu komisjach i stowarzyszeniach gminnych, a także w stowarzyszeniach i spółdzielniach.
Od 1925 r. jest kierownikiem oddziału w gdańskim Prezydium Policji. Hennke był członkiem Komisji Konstytucyjnej i należał do gdańskiego Volkstagu do końca 1927 r.

Źródło: Danziger Bürgerbuch: Bilder aus Leben und Wirken Danziger Männer und Frauen in Politik, Wirtschaft, Presse, Kunst, Wissenschaft, Volksbildung 1927.

Przekazała P. Grażyna Niemyjska, tłumaczenie P. Ewa Oslislok.

Zobacz:
Otto Hennke, ul. Polanki 37   (1912-1913).
Otto Hennke, ul. Podhalanska 6   (1914-1926).


Otto Hennke. W NSDAP od 01. 04. 1933 nr 3 392 442. W NSV od 24. 11. 1937 nr 8 885 598.   Przekazała Grażyna Niemyjska (zbiory APG syg. 6107-6109).

Otto Hennke, Zivilversorgungsschein.


Szkic domu wykonany przez architekta Artura Megiesa. 1926.
Przekazała Grażyna Niemyjska (zbiory APG syg. 6107-6109).


Potwierdzenie dla członka spółdzielni Ottona Hennkego że za kwotę 2.700 guldenów wybudowany zostanie dom jedno-
rodzinny w 1926 roku. Oliwa 17. 06. 1926.
  Przekazała
Grażyna Niemyjska (zbiory APG syg. 6107-6109)
.


Hennke Otto. Gerasch. Książka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Hennke Otto. Gerasch. Książka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Hennke Otto. Gerasch. Książka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

Dokument z 29. 04. 1949 roku: po gruntownej naprawie zniszczonej części budynku w skutek działań wojennych ustawa o najmniejszej ilości mieszkańców na lokal nie obowiązywała, co do tych pomieszczeń.Dokumenty. Derdowskiego 19A. Urszula Maciejewska. 1948-1949 rok.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży. Gdański Dziennik Wojewódzki z 25. 02. 1949 r., str. 37.   Zbiory Sławomira Ruta.


Hennke Otto. Gerasch. Książka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Hennke Otto. Gerasch. Książka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Hennke Otto. Gerasch. Książka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Hennke Otto. Gerasch. Książka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Hennke Otto. Gerasch. Książka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


Hennke Otto. Gerasch. Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Hennke Otto. Hennke Horst - nekrolog (kremacja Wrzeszcz) z 1940 roku.   Zbiory Mirosława Piskorskiego.


Hennke Otto. Gerasch. Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Hennke Otto. Gerasch. Książka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Centrala Żelaza i Stali. Książka telefoniczna z 1946 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


 Ulica Jarosza Henryka Derdowskiego z lotu ptaka. Od lewej domy numerowane od 19 do 12. Widok z lat 30 XX wieku.
 Fragment z albumu: Herder Institut, Gdańsk na fotografii lotniczej z okresu międzywojennego, Via Nowa Wrocław 2010.Początek strony.