Start  ›  Ulice  ›  Podhalańska  ›  Am Wächterberg 6  ›


Od prawej budynki nr 8 do nr 6 - w budowie. Około 1903 roku.
Zbiory Jerzego Abramowicza.Kamienica nr 4 (od góry) do nr 8. Widok z lat 30 XX wieku.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.Budynek nr 6 przy ul. Podhalańskiej w Oliwie.   Fot. Artur Wołosewicz 1977. Przekazał Robert Krygier.


Budynek nr 6 przy ul. Podhalańskiej w Oliwie.   Fot. Artur Wołosewicz 1977. Przekazał Robert Krygier.


Zobacz:
Instytut Kultury Miejskiej, Oliwskie impresje z notatnika lokalnego przewodnika, część 2, Gdańsk grudzień 2020. Ul. Podhalańska nr 6, str. 18. Fragment:
Od połowy lat 20. XX wieku należała do właściciela fabryki z Łodzi F. Cygana. Mieszkał tu Otto Hennke, ważny urzędnik policyjny, kierownik oliwskiego posterunku policji. W 1920 roku zasiadał jako poseł w Volkstagu z ramienia DDP (Niemieckiej Partii Demokratycznej), a od 1925 roku był szefem wydziału w komendzie głównej policji w Gdańsku.


 Haupt. Hennke. Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.


 F. Cygan. Arthur Voigt. Hennke. Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 F. Cygan. Książka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 F. Cygan. Książka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 F. Cygan. Książka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 F. Cygan. Książka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 F. Cygan. Książka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 F. Cygan. Książka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 F. Cygan. Książka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

Otto Hennke, policjant, członek Volkstagu, urodził się 2.10.1882 r. w Ribbekardt na Pomorzu (Rybokart; obecnie zachodniopomorskie), działał wcześniej w Kalkberge-Rudersdorf (gmina pod Berlinem), uczęszczał do zawodowej szkoły administracji i w 1911 r. przybył do Oliwy. Tam prowadził do wybuchu wojny wydział policji a później urząd do spraw zaopatrzenia w żywność. Był członkiem przedstawicielstwa gminy i kuratorium dla szkół średnich, działał jako członek honorowy w wielu komisjach i stowarzyszeniach gminnych, a także w stowarzyszeniach i spółdzielniach.
Od 1925 r. jest kierownikiem oddziału w gdańskim Prezydium Policji. Hennke był członkiem Komisji Konstytucyjnej i należał do gdańskiego Volkstagu do końca 1927 r.

Źródło: Danziger Bürgerbuch: Bilder aus Leben und Wirken Danziger Männer und Frauen in Politik, Wirtschaft, Presse, Kunst, Wissenschaft, Volksbildung 1927.

W 1928 r. jest już właścicielem domku przy Jagowstrase 19 (ul. Derdowskiego) i tam aż do ewakuacji z Gdańska mieszka z rodziną.

Przekazała P. Grażyna Niemyjska, tłumaczenie P. Ewa Oslislok.


Arthur Voigt. Książka telefoniczna z 1925 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.
Antoni Palichleb. Poznaj Gdańsk. Przewodnik-Informator z 1949 roku.
Zbiory Piotra Leżyńskiego. F. Cygan. Książka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


 F. Cygan. Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


 F. Cygan. Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


 F. Cygan. Książka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Początek strony.