Start  ›  Ulice  ›  Podhalańska  ›  Am Wächterberg 6  ›


Od prawej budynki nr 8 do nr 6 - w budowie. Około 1903 roku.
Zbiory Jerzego Abramowicza.Kamienica nr 4 (od góry) do nr 8. Widok z lat 30 XX wieku.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.Budynek nr 6 przy ul. Podhalańskiej w Oliwie.   Fot. Artur Wołosewicz 1977. Przekazał Robert Krygier.


Budynek nr 6 przy ul. Podhalańskiej w Oliwie.   Fot. Artur Wołosewicz 1977. Przekazał Robert Krygier.


Otto Hennke, policjant, członek Volkstagu, urodził się 2.10.1882 r. w Ribbekardt na Pomorzu (Rybokart; obecnie zachodniopomorskie), działał wcześniej w Kalkberge-Rudersdorf (gmina pod Berlinem), uczęszczał do zawodowej szkoły administracji i w 1911 r. przybył do Oliwy. Tam prowadził do wybuchu wojny wydział policji a później urząd do spraw zaopatrzenia w żywność. Był członkiem przedstawicielstwa gminy i kuratorium dla szkół średnich, działał jako członek honorowy w wielu komisjach i stowarzyszeniach gminnych, a także w stowarzyszeniach i spółdzielniach.
Od 1925 r. jest kierownikiem oddziału w gdańskim Prezydium Policji. Hennke był członkiem Komisji Konstytucyjnej i należał do gdańskiego Volkstagu do końca 1927 r.

Źródło: Danziger Bürgerbuch: Bilder aus Leben und Wirken Danziger Männer und Frauen in Politik, Wirtschaft, Presse, Kunst, Wissenschaft, Volksbildung 1927.

W 1928 r. jest już właścicielem domku przy Jagowstrase 19 (ul. Derdowskiego) i tam aż do ewakuacji z Gdańska mieszka z rodziną.

Przekazała P. Grażyna Niemyjska, tłumaczenie P. Ewa Oslislok.


Zobacz:
Instytut Kultury Miejskiej, Oliwskie impresje z notatnika lokalnego przewodnika, część 2, Gdańsk grudzień 2020. Ul. Podhalańska nr 6, str. 18. Fragment:
Od połowy lat 20. XX wieku należała do właściciela fabryki z Łodzi F. Cygana. Mieszkał tu Otto Hennke, ważny urzędnik policyjny, kierownik oliwskiego posterunku policji. W 1920 roku zasiadał jako poseł w Volkstagu z ramienia DDP (Niemieckiej Partii Demokratycznej), a od 1925 roku był szefem wydziału w komendzie głównej policji w Gdańsku.Zocacz: Żelazny, Liczenie ludności polskiej, 1919


Arthur Voigt. Książka telefoniczna z 1925 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.Staatshandbuch der Freien Stadt Danzig, 1926, str. 6:
Deutschliberale Partei.
9. Hennke, Otto, Polizei-Amtsrat, Oliva, Bergstraße 6.
Antoni Palichleb. Poznaj Gdańsk. Przewodnik-Informator z 1949 roku.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.Niezabudowane. Książka adresowa gminy Oliwa z 1909 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Herm. Haupt. Książka adresowa gminy Oliwa z 1910 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Haupt. Książka adresowa gminy Oliwa z 1913 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Haupt. Książka adresowa gminy Oliwa z 1914 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Haupt. Książka adresowa gminy Oliwa z 1915 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej. Haupt. Hennke. Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.

Książka adresowa z 1920-1921 roku (Bergstraße 6):
Böhm, Adolf, utrzymanie prywatne (Privatier).
Domnick, Friedrich, rentier (Rentner).
Domnick, Heinrich, Landwirtschaft Volonteur.
Hellenstein, August, pensionariusz (Pensionär (Amtsrat).
Hennke, Otto, Amts u. Gemeinder Obersekretär.
Kletle, Doris, wdowa (Witwe).
Schubath, Marianne, wdowa (Witwe).
Tiedemann, Elwine, wdowa (Witwe).
Voigt, Arthur, właściciel fabryki (Fabrikbesiger).
Wolff, Rudolf, Dr. Redakteur.


Cygan. Książka adresowa gminy Oliwa z 1925 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


F. Cygan. Książka adresowa z 1926 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 F. Cygan. Arthur Voigt. Hennke. Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 F. Cygan. Książka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 F. Cygan. Książka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


F. Cygan. Książka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


F. Cygan. Książka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


F. Cygan. Książka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


F. Cygan. Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


 F. Cygan. Książka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


F. Cygan. Książka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


F. Cygan. Książka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


F. Cygan. Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


F. Cygan. Książka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Początek strony.