Start  ›  Ulice  ›  Droszyńskiego  ›  Zimmerstraße 14  ›

Droszyński Leon.

Zobacz:  Stare zdjęcia gdańskiej Polonii   (Jakub Gilewicz)
Marek Andrzejewski, "Ludzie Wolnego Miasta Gdańska (1920-1939)", Gdańsk 1997, s. 31.
W dniu 4 maja 1945 r. w zwolnionym przez wojska i przedstawiającym opłakany widok budynku dzisiejszego V Liceum odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej pod przewodnictwem dyrektora Jana Schwarza. ... Sekretarką została ob. Stanisława Droszyńska, córka zasłużonego bojownika o polskość tych terenów.Księgi adresowe Gdańska:
1927 - Leon, Florian - Marienstrasse 17 (Wrzeszcz Wajdeloty 17)
1928, 1929, 1931 - Leon - Marienstrasse 17 (Wrzeszcz Wajdeloty 17)
1933 - Leon, Elfryda, Florian, Zimmenstrasse 14 (Oliwa Droszyńskiego 14)Franciszek Mamuszka, Kaszubi oliwscy, Gdańsk 1985:
Leon Droszyński:
- W dniu 06.07.1919 roku w refektarzu poklasztornym w Oliwie powołano filię Polskiego Stronnictwa Ludowego. (08.04.1919 założenie stowarzyszenia w Gdańsku) Założycielem był między innymi Leon Droszyński (s.75)
- Wiec w Liceum 2 czerwca 1923 - sprawa szkoły i ochronki i wybory do Volkstagu - głos zabierał Leon Droszyński (s. 91-92)
- 1923 - Tymczasowo na czele Komitetu Ochrony Ubogich w Oliwie (organizator Gmina Polskia) stanęli: Leon Droszyński (s. 93). Po zatwierdzeniu regulaminu 23 września w skład zarządu wszedł Leon Droszyński (s. 94)
- 8 stycznia 1923 wieczornica - oliwska "Lutnia" - Poloneza poprowadził świeżo osiadły w Oliwie działacz polonii gdańskiej Leon Droszyński współorganizator wieczornicy (s. 94)
- 1924 - "Lutnia" - ustąpił z prezesury Leon Droszyński a poją w (filia) Gminie Polskiej w Oliwie. Zwołał 23 września i doprowadził na walnym zgromadzeniu "Lutni" do zgody pomiędzy jego działaczami - następnie na skutek konfliktów objął zastępczo (do czasu wyszukania nowego kierownika) dyrygenturę (s. 98)
- 5 października 1924 - odegrano w Waldhausen czteroakordowa sztukę Sewera "Dla świętej ziemi" przygotowaną przez Leona Droszyńskiego i Stanisława Karakiewicza (s. 98-99)
- listopad 1927 - wybory - Leon Droszyński działacz w komitecie wyborczym (s. 110)
- 1933-1934 - 13 kwietnia 1934 - Związek Polaków okręg nr 3 - współpracował Leon Droszyński (s. 123)
- 1937 - Tajny Okręg Północny Związku Strzeleckiego. W następnych latach współpracowali z nim: Leon Droszyński (s. 132-133)
- lata 30-te - "Lutnia", zatępca prezesa Leon Droszyński (s. 134)
- 17 marzec 1937 - budowa kaplicy - pismo podpisał m in. Leon Droszyński (s. 143)

Żona Klara:
- 1930 powołano Towarzystwo Polek w Oliwie (z inicjatywy działaczy Gminy Polskiej) - 12 osobowy komitet organizacyjny w kład, którego weszła Klara Droszyńska (s. 127)
- 15 maja 1938 świetlica GPZP (Rynek 8) - uroczystość poświęcenia świetlicy. Występ taneczny zespołu dziewcząt pod kierownictwem Klary Droszyńskiej (s. 148)

Brat Florian:
- 1926 nowy zarząd Towarzystwa Gimnastycznego Sokół - Florian Droszyński - zastępca sekretarza (s. 105)
- 1927 współpracownik Centralnego Komitetu Wyborczego na WMG z Oliwy (s. 111)
- 10 luty 1925 w "Prk-Hotelu" dawnym Drzewickiego Uroczystość 38 rocznicy istnienia tow. "Jedność" - Komedię "Ulicznik warszawski" - zespół amatorski - grali: Florian Droszyński - podała Gazeta Gdańska (s. 117)
- 1930 kaszubi oliwscy na wycieczce w Chmielnie - Florian Droszyński (s. 120)
- około 1937 - Polska tajna organizacja wojskowa - Tajny Okręg Północny Związku Strzeleckiego. Prezes Henryk Wieczorkiewicz do września 1939, do organizacji należał Florian Droszyński (s. 132-133, 137)Cmentarz w Oliwie: (kwatera, rząd, numer grobu):
Droszyńska Elfryda Klara - 17.11.1899 - 13.05.1959 (15-18-01)
Droszuński Florian - 25.03.1907 - 09.01.1973 (15-18-01)
 Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


 Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


 Leon Droszyński. Fot. z przed 1939 roku.
Franciszek Mamuszka, Kaszubi oliwscy, Gdańsk 1985.


 Leon Droszyński (fot. z albumu Heleny Droszyńskiej-Babickiej).
Internet: www.trojmiasto.pl.


 Parterowy dom Droszyńskich w Oliwie przy Zimmerstraße.
Internet: www.trojmiasto.pl.


Początek strony.