Start  ›  Ulice  ›  Grottgera  ›  Lessingstraße 12  ›

W³aœciciel (1928-1942): Otto Köhler von Homeyer.


Od lewej budynki nr 11-13 przy ul. Grottgera w Oliwie. Fot. z 1941 roku.
Ze zbiorów Jana Daniluka. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Miros³awa Piskorskiego.


 Otto Köhler. Ksi¹¿ka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Otto Köhler. Ksi¹¿ka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Otto Köhler. Ksi¹¿ka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Otto Köhler. Ksi¹¿ka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Otto Köhler. Ksi¹¿ka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Otto Köhler. Ksi¹¿ka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Otto Köhler. Ksi¹¿ka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


 Otto Köhler. Ksi¹¿ka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


 Otto Köhler. Ksi¹¿ka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.Stanis³aw Czerny. Poznaj Gdañsk. Przewodnik-Informator z 1949 roku.
Zbiory Piotra Le¿yñskiego. Otto Köhler. Kfm. Ksi¹¿ka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Pocz¹tek strony.