Start  ›  Ulice  ›  Polanki  ›  Pelonker Straße 114  ›


Villa Axthof. Widok od frontu. Lata 20/30 XX wieku.
Zbiory Mirosłąwa Piskorskiego.Villa Axthof. Lata 20/30 XX wieku.   Zbiory Mirosłąwa Piskorskiego.


Villa Axthof.   Herder Institut, "Gdańsk na fotografii lotniczej z okresu międzywojennego", Wrocław 2010, str 79.


Budowany w latach 1907-1908.
Zobacz: John Axt ul. Polanki 112, DawnaOliwa.pl.

Zobacz:
Villa Axthof - Arthur Karl Greiser, Richard Hildebrandt
Arthur Karl Greiser, wikipedia
Richard Hildebrandt, wikipedia
Andrzej Januszajtis, "Historie sławnych ludzi z Polanek"

Voellner Heinz, Oliva, Danzig 1938, str. 31:
Es folgen nun einige neuere Villen, unter ihnen die schönste, der hochgelegene Axthof, nach seinem früheren Besißer und Erbauer so genannt (erbaut 1907/08), er wird seit 1938 von dem Präsidenten des Danziger Senats bewohnt.

Jan Daniluk, "SS w Gdańsku" Wybrane zagadnienia, Gdańsk 2013, str 107:

Wymieniając placówki Waffen-SS, które w latach II wojny światowej funkcjonowały w Gdańsku, należy wspomnieć także o służbowym domu Hildebrandta – w okresie, kiedy pełnił funkcję Wyższego Dowódcy SS i Policji w Nadokręgu SS „Wisła” (1939– 1943), mieszkał w domu przy ul. Polanki 114. Dom ten pozostał w jego użytkowaniu także, kiedy Hildebrandt opuścił Gdańsk, aby objąć stanowisko szefa Głównego Urzędu Rasy i Osadnictwa SS w Berlinie. Wysokie koszty utrzymania obiektu (miesięcznie ok. 1500 reichsmarek) pokrywano jednak nadal ze specjalnego funduszu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rzeszy. Wiosną 1944 r. ostatecznie zadecydowano o zaprzestaniu opłacania mieszkania służbowego w Oliwie. Atrakcyjnie położonego domu przy ul. Polanki Sztafety Ochronne nie zamierzały się jednak pozbyć – obiekt został zatem przekształcony w ośrodek wypoczynkowy Waffen-SS (Erholungsheim der Waffen-SS) i jego utrzymanie było dalej opłacane przez administrację SS, leczy już ze środków Głównego Urzędu Gospodarczo-Administracyjnego SS.


Axt. Książka adresowa gminy Oliwa z 1913 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Axt. Książka adresowa gminy Oliwa z 1914 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Axt. Książka adresowa gminy Oliwa z 1915 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Axt. Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.

Książka adresowa z 1920-21 roku (Pelonkerstraße 114):
Dargacz, Leo, ślusarz (Schlosser).
Kegler, Gertrud, Johanniterschw..
Muskate, Alfred, dr. właściel fabryki (Dr. Fabrikbesit.).
Pioch, Cäcilie, wdowa (Witwe).
Reichwehr, Bruno, ogrodnik (Gärtner).
Schwichtenberg, Josef, robotnik (Arbeiter).
Tibusch, Albert, robotnik (Arbeiter).


Dr. Muscate. Książka adresowa gminy Oliwa z 1925 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Alfred Muscate. Książka adresowa z 1926 roku.
Ze strony: wiki-de.genealogy.net.


Alfred Muscate. Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Alfred Muscate. Książka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Alfred Muscate. Książka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Alfred Muscate. Książka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Alfred Muscate. Książka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Alfred Muscate. Książka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Alfred Muscate. Książka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Alfred Muscate. Książka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Arthur Karl Greiser. Książka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.

Heinrich Fischer (k.adr. 1940-1942) - SS HauptscharführerJohn Axt. Książka telefoniczna i adresowa gminy Oliwa z 1909 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.John Axt. Książka telefoniczna i adresowa gminy Oliwa z 1910 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.John Axt. Privatwohnung Axthof. Książka telefoniczna z 1911 roku.
Przekazała Grażyna Niemyjska. Zbiory Pomorskiej Bibl. Cyfrowej.John Axt. Axthof. Książka telefoniczna z 1916 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.Alfred Muscate. Książka telefoniczna z 1925 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.Arthur Karl Greiser. Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Richard Hildebrandt. Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG, Strefa Historyczna WMG.


Richard Hildebrandt. Książka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Początek strony.