Start  ›  Ulice  ›  Polanki  ›  Pelonker Straße 114  ›


Villa Axthof. Widok od frontu. Lata 20/30 XX wieku.
Zbiory Mirosłąwa Piskorskiego.Villa Axthof. Lata 20/30 XX wieku.   Zbiory Mirosłąwa Piskorskiego.


Villa Axthof.   Herder Institut, "Gdańsk na fotografii lotniczej z okresu międzywojennego", Wrocław 2010, str 79.


Budowany w latach 1907-1908.

Zobacz:
Villa Axthof - Arthur Karl Greiser, Richard Hildebrandt
Arthur Karl Greiser, wikipedia
Richard Hildebrandt, wikipedia
Andrzej Januszajtis, "Historie sławnych ludzi z Polanek"

Voellner Heinz, Oliva, Danzig 1938, str. 31:
Es folgen nun einige neuere Villen, unter ihnen die schönste, der hochgelegene Axthof, nach seinem früheren Besißer und Erbauer so genannt (erbaut 1907/08), er wird seit 1938 von dem Präsidenten des Danziger Senats bewohnt.

Jan Daniluk, "SS w Gdańsku" Wybrane zagadnienia, Gdańsk 2013, str 107:

Wymieniając placówki Waffen-SS, które w latach II wojny światowej funkcjonowały w Gdańsku, należy wspomnieć także o służbowym domu Hildebrandta – w okresie, kiedy pełnił funkcję Wyższego Dowódcy SS i Policji w Nadokręgu SS „Wisła” (1939– 1943), mieszkał w domu przy ul. Polanki 114. Dom ten pozostał w jego użytkowaniu także, kiedy Hildebrandt opuścił Gdańsk, aby objąć stanowisko szefa Głównego Urzędu Rasy i Osadnictwa SS w Berlinie. Wysokie koszty utrzymania obiektu (miesięcznie ok. 1500 reichsmarek) pokrywano jednak nadal ze specjalnego funduszu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rzeszy. Wiosną 1944 r. ostatecznie zadecydowano o zaprzestaniu opłacania mieszkania służbowego w Oliwie. Atrakcyjnie położonego domu przy ul. Polanki Sztafety Ochronne nie zamierzały się jednak pozbyć – obiekt został zatem przekształcony w ośrodek wypoczynkowy Waffen-SS (Erholungsheim der Waffen-SS) i jego utrzymanie było dalej opłacane przez administrację SS, leczy już ze środków Głównego Urzędu Gospodarczo-Administracyjnego SS.


Axt. Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.


John Axt. Axthof. Książka telefoniczna z 1916 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.


Alfred Muscate. Książka adresowa z 1926 roku.
Ze strony: wiki-de.genealogy.net.


Alfred Muscate. Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Alfred Muscate. Książka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Alfred Muscate. Książka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Alfred Muscate. Książka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Alfred Muscate. Książka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Alfred Muscate. Książka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Alfred Muscate. Książka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Alfred Muscate. Książka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Arthur Karl Greiser. Książka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


Arthur Karl Greiser. Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.

Heinrich Fischer (k.adr. 1940-1942) - SS Hauptscharführer


John Axt. Privatwohnung Axthof. Książka telefoniczna z 1911 roku.
Przekazała Grażyna Niemyjska. Zbiory Pomorskiej Bibl. Cyfrowej.Alfred Muscate. Książka telefoniczna z 1925 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.Richard Hildebrandt. Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG, Strefa Historyczna WMG.


Richard Hildebrandt. Książka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Początek strony.