Start  ›  Ulice  ›  Grunwaldzka  ›  Adolf-Hitler-Straße 485  ›

Pommersche Straße 117.
Danziger Straße 20.


Ksi¹¿ka telefoniczna z 1916 roku.
Zbiory prywatne.

Ksi¹¿ka telefoniczna z 1925 roku.
Zbiory prywatne.
Ksi¹¿ka telefoniczna z 1937 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.
Dziennik Ba³tycki z 28 wrzeœnia 1946 roku.
Internet: Pomorska Biblioteka Cyfrowa.
 Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory prywatne. Ksi¹¿ka adresowa z 1929 roku.
Internet: Pomorska Biblioteka Cyfrowa.


 Ksi¹¿ka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Ksi¹¿ka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory prywatne. Ksi¹¿ka adresowa z 1939 roku.
Zbiory prywatne. Ksi¹¿ka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.
 Monitor Polski z 1949 roku.
 Internet: www.dziennikiurzedowe.gow.pl.Pocz¹tek strony.