Start  ›  Ulice  ›  Grunwaldzka  ›  Adolf-Hitler-Straße 489  ›

Pommersche Straße 121.
Danziger Straße 17/18.Książka telefoniczna z 1925 roku.
Zbiory prywatne.Obwieszczenie dotyczące fabryki "DOMAG".
Internet: www.ebuw.uw.edu.pl.
Książka telefoniczna z 1937 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.

Fragment z albumu: Herder Institut, Gdańsk na fotografii lotniczej
z okresu międzywojennego, Via Nowa Wrocław 2010. Złomowisko w okolicy dworca oliwskiego (Grunwaldzka 491/493).
Widoczne ruiny to fabryka KAW Danziger Accumulatoren-Fabrik Gottfried Hagen GmbH (Grunwaldzka 489).
Fot. Roman Krzyżanowski. 1945 rok.

Koniec i początek, Gdańsk 2000 rok..


 Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory prywatne.


 Książka adresowa z 1929 roku.
Internet: Pomorska Biblioteka Cyfrowa.


 Książka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Książka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory prywatne.


 Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory prywatne.

KAW Danziger Accumulatoren-Fabrik Gottfried Hagen G.m.b.H.

 Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Adolf-Hitler-Straße 489. Reklama z 1940 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Adolf-Hitler-Straße 489. Reklama z 1940 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


"Centrala techniczna. Gdańskie Biuro Sprzedaży".
Fragment koperty z 1964 roku.
Źródło: www.Allegro.pl.


 Adolf-Hitler-Straße 489. Reklama z 1939 roku.
Zbiory prywatne.


 KAW. Plakietka od akumulatora z około 1940 roku.
Zbiory Piotra Leżyńskiego. Akumulator z fabryki KAW z około 1940 roku.
Źródło: www.Allegro.pl.


Początek strony.