Start  ›  Ulice  ›  Grunwaldzka  ›  Adolf-Hitler-Straße 498  ›

Pommersche Straße 168.
Danziger Straße 50.


Budynki przy al. Grunwaldzkiej (od góry) 498, 496 i 494.
Fragment z albumu: Herder Institut, Gdańsk na fotografii lotniczej z okresu międzywojennego, Via Nowa Wrocław 2010.

 Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory prywatne.


 Książka adresowa z 1929 roku.
Internet: Pomorska Biblioteka Cyfrowa.


 Książka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Książka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory prywatne.


 Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory prywatne.

Odpowiedź na skargę lokatorów

Zabudowanie przy ul. Grunwaldzkiej 498 w Oliwie zostało oddane do użytku Powszechnej Spółdzielni Spożywców przez Okręgowy Urząd Likwidacyjny w Gdańsku, Referat w Oliwie, pismem z dnia 28. 9. 1945 roku pod warunkiem doprowadzenia posesji do należytego stanu.

Zabudowanie poprzednio było użytkowane jako stajnia i znajdowało się w stanie zanieczyszczenia i zniszczenia. Pralnia w tym budynku nie istniała, Lokatorzy domu przy Al. Grunwaldzkiej 498 w chwili przejęcia budynku przez Spółdzielnię nie rościli do niego żadnych pretensji.

Spółdzielnia po gruntownym oczyszczeniu budynku przeprowadziła kosztem około 80.000 zł. kapitalny remont i przeznaczyła budynek na podręczny magazyn.

Urządzenie w budynku tym pomocniczego punktu rozdziału przydziałowych artykułów tekstylnych, uwarunkowane było interwencją Miejskich Władz Aprowizacji, ze względu na szczupłość sklepu przy Al. Grunwaldzkiej 500, w którym rozdzielnictwo się odbywało. Starania Spółdzielni poprzez Urząd Kwaterunkowy w Gdańsku o przyznanie innego lokalu na ten cel nie odniosły pożądanych rezultatów. W tym wypadku interes kilkutysięcznej rzeszy kartkowiczów zaważyć musi nad interesem malej grupy lokatorów, tym bardziej, że rozdzielnictwo odbywa się jedynie cztery razy w ciągu roku.

Posiadane obecnie przez Spółdzielnie pomieszczenia magazynowe nie odpowiadają stale narastającym potrzebom. Starania o przyznanie odpowiednich lokali nie odnoszą żadnego skutku. Spółdzielnia już niejednokrotnie wyrażała gotowość opuszczenia zabudowania przy Al. Grunwaldzkiej 498 pod warunkiem przyznania innego odpowiedniego lokalu na magazyn oraz zwrotu wyłożonych kosztów remontu, wykonanego na polecenie Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego.

Powszechna Spółdzielnia Spożywców
z odp. udz. w Gdańsku - Oliwie
Dominik Jankowski. Poznaj Gdańsk. Przewodnik-Informator z 1949 roku.
Zbiory Piotra Leżyńskiego. Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Dziennik Bałtycki z 27 stycznia 1948 roku.
Przekazał Kuba Kowalski (FB Dawne Przymorze).


Początek strony.