Start  ›  Ulice  ›  Grunwaldzka  ›  Adolf-Hitler-Straße 504  ›

Pommersche Straße 174.
Danziger Straße 53.


Budynki przy al. Grunwaldzkiej (od góry) 504, 502 i 500.
Fragment z albumu: Herder Institut, Gdańsk na fotografii lotniczej z okresu międzywojennego, Via Nowa Wrocław 2010.Pettke Paweł

www.markus.gda.pl:
Polscy żołnierze pojawili się na Westerplatte w styczniu 1926 r. Załoga mogła liczyć maksymalnie 88 osób - w tym 2 oficerów. Dozorowany teren otoczony był dwumetrowym, ceglanym murem i obejmował 60 hektarową powierzchnię. Ponieważ warunki, w jakich pełnili służbę wartowniczą były bardzo ciężkie (brak codziennych kontaktów ze światem zewnętrznym, stałe zagrożenie ze strony gdańskich Niemców, ograniczone możliwości korzystania z urlopów i przepustek), czas pobytu poszczególnych kontyngentów w Wojskowej Składnicy Tranzytowej w Wolnym Mieście Gdańsku był stosunkowo krótki i wynosił zaledwie pół roku. Wymiany załogi odbywały się 1kwietnia i 1 października. Polskie dowództwo starało się uatrakcyjnić żołnierską służbę, więc szczególnie dbano o jakość codziennych posiłków. Wszystkie produkty spożywcze kupowano w Polsce gdzie ceny żywności, nawet po doliczeniu kosztów transportu były niższe niż w W.M.G. Wyjątek stanowiło pieczywo. Aż do ostatnich dni sierpnia 1939 r. polski piekarz Paweł Pettke, codziennie, konnym wozem dostarczał wypieki ze swojej piekarni, mieszczącej się przy ul. Kartuskiej 68 (róg Ciasnej). W pamięci naszych żołnierzy (piszą o tym w swoich książkach), wyśmienity smak chrupiących bułeczek przywożonych codziennie przez Pana Pawła, pozostał się na zawsze.

www.staraoliwa.pl:
Odbudowa miasta Oliwa, Wspomnienia Władysława Janury spisane w 1985 roku. Fragment:
Kolejną naszą czynnością było uruchomienie własnej piekarni przy ul. Grunwaldzkiej 504. Pierwszą pracą piekarską kierował dawny właściciel piekarni Ob. Pettke pochodzenia polskiego. Mąkę dostarczało nam wojsko radzieckie. W ten sposób mieliśmy już własny chleb.Paweł Petke. Skorowidz inf. z marca 1946 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.Paweł Petke. Pieczątka z kartki żywnościowej na listopad 1947 roku.
Zbiory prywatne.
Paweł Petke. Poznaj Gdańsk. Przewodnik-Informator z 1949 roku.
Zbiory prywatne.

 Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory prywatne.Reklama. Książka adresowa gminy Oliwa z 1920-1921 r.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej. Książka adresowa z 1929 roku.
Internet: Pomorska Biblioteka Cyfrowa.


 Książka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Książka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory prywatne.


Reklama z książki wydanej w 1923 roku.
Zbiory prywatne.Książka telefoniczna z 1937 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.
 Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory prywatne.


 Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Początek strony.