Start  ›  Ulice  ›  Grunwaldzka  ›  Adolf-Hitler-Straße 529  ›

Zoppoter Straße 75 (Tannenheim - Dom Jodeł).

Wybudowany w 1898-1906(1910). W 1899 rok właścicielem domu i parceli jest bogaty rzeźnik gdański Henryk Fromm. W latach 20 XX wieku dobudowano ogród zimowy w postaci rotundy o wewnętrznym wystroju nawiązującym do rokoka.

Z pamięci oliwiaka: "Pod koniec II wojny światowej w domu mieściło się schronisko dla emerytów. Po wyzwoleniu Oliwy 26 marca 1945 roku przeniesiono ich do szpitalika św. Łazarza a dom zajęli na swoje cele wojska sowieckie"  ???.

Ze strony: http://www.gznk.pl (Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych):
Zespól willowo - ogrodowy przy ul. Grunwaldzkiej 529 w Oliwie powstał ok. 1898 r. na terenie przyległym od wschodu do gównej arterii komunikacyjnej łączącej Gdańsk z Sopotem.

W skład zespołu wchodzą; willa zbudowana w stylu architektury wczesnosecesyjnej, utrzymane w tej samej konwencji formalnej ogród i domek ogrodnika. Willa zbudowana na planie zbliżonym do kwadratu, pierwotnie dwutraktowa, ganek wejściowy położony od strony wschodniej, od południa dobudowana rotunda, a od zachodu taras:dwukondygnacyjna /kondygnacja górna cześciowo ukryta w wysokim czterospadowym dachu o czterech szcytach/, ryzalit narożny zwieńczony wysokim czterospadowym hełmem z iglicą i chorągiewka. Rotunda jednokondygnacyjna posadowiona na wysokim cokole, zwieńczona szklaną kopułą. Elewacje willi są asymetryczne, wieloosiowe, licowane w cegle, cokól otynkowany z boniowaniem. W elewacji wschodniej przed wejsciem blendy okienne wypełninone secesyjnymi freskami; w przyziemiu postac flory, na piętrze ozdobna tarcza. Ganek wejściowy drweniany,ozdobiony snycerka, nad drzwiami wejsciowym rokokowe naświetle. Stolarka okienna; okna dwuskrzydłowe, 10 polowe rozdzielone słupkiem ze ślemieniem i uchylnym jednoskrzydłowym lufcikiem, w rotundzie okna zwieńczone półokragłym naświetlem. Drzwi zewnętrzne płycinowe, dwuskrzydłowe, drzwi wewnętrzne płycinowe, wielpodziałowe. Willa posiada bogate wyposażenie wnętrz. W sieni boazeria i schody o drewnianej, prostej balustradzie stylizowanej w duchu secesji. W sali za sienią secesyjna boazeria oraz drewniana geometryczna dekoracja sufitu. Rotunda, w której mieścił się niegdyś ogród zimowy, zachował kopułę dwupowłokową szkloną od zewnątrz szkłem zbrojonym, a od wewnątrz grubym szkłem o niebieskim zabarwianiu; pomiędzy szkłem występują betonowe żebrowania o bogatym geometrycznym wzorze. Ściany boczne rotundy zdobione dekoracją stiukowa. W łączniku pomiędzy rotunda a sala znajdują się konchowe nisze w oprawie rokokowych stiuków. Łazienka wyłożona płytkami glazurowanymi z wieńczacymi pasem secesyjnej dekoracji i murowana wanną - basenem. Ogród o rozplantowaniu utrzymanym w duchu kompozycji secesyjnych, z przejawami wpływu japońskiej sztuki ogrodowej. Kompozycja polega na swobodnym rozmieszczeniu drzew, lecz w układzie szcególnych zestawień gatunkowych. Przedłużeniem ogrodu był ogród zimowy, który znajdował się w specjalnie w tym celu zbudowanej rotundzie. Układ dróg mimo pewnego zatarcia nosi wyraźnie cechy układu kaligraficznego. Zespół willowo- ogrodowy przy ul. Grunwaldzkiej 529 w Oliwie stanowi jeden z nielicznych, zachowanych przykładów secesyjnego założenia rezydencjonalnego łączącego w jednorodną całość budynek z otaczajacym go ogrodem. Wysoki poziom artystyczny zarówno detalu architektonicznego stanowiącego wystrój budynku , jak i zachowanych elementów ogrodu, a także wystepujące w nim egzoty dopełniają wartości zespołu.


 Fot. Tannenheim z 1902 roku. Widok z ulicy Grunwaldzkiej.
Zbiory prywatne.


 Tannenheim. Opublikowano w 1904 roku.
Zbiory prywatne.


 Willa Jodłowy Dom około 1913 roku.
Zbiory prywatne.

2011.07.03 (Rada Osiedla Oliwa):

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon V Młyna II w mieście Gdańsku o numerze ewidencyjnym: 0242.

Ww. plan zagospodarowania obejmuje obszar o pow. 11,19 ha ograniczony od południa ul. Piastowską, od północy ul. Pomorską, od zachodu al. Grunwaldzką i od wschodu terenami PKP. Na terenie tym znajduje się zespół dawnej fabryki mydła: dom mieszkalny pracowników fabryki przy ul. Grunwaldzkiej 535 i budynek produkcyjno-mieszkalny przy ul. Grunwaldzkiej 537 – wpisane do rejestru zabytków, budynki mieszkalne przy al. Grunwaldzkiej 529a, 533 i 533a oraz al. Piastowskiej 3 i 5 (plan zakłada zachowanie funkcji mieszkalnej budynków), willa „Tannenheim” przy al. Grunwaldzkiej 529, posesja przy ul Piastowskiej 11 oraz tereny ogródków działkowych. Plan zakłada rewitalizację istniejących obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz adaptację na cele zainwestowania usługowego i przekształcenie terenów ogródków działkowych w tereny zieleni ogólnodostępnej.

Rada Osiedla Oliwa skierowała do Biura Rozwoju Gdańska do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon V Młyna II w mieście Gdańsku o numerze ewidencyjnym: 0242 w zakresie terenu oznaczonego symbolem 006 – U33 przeznaczonego wg ww. projektu na teren zabudowy usługowej, wniosek o pozostawienie funkcji mieszkalnej willi „Tannenheim” przy al. Grunwaldzkiej 529.


Książka telefoniczna z 1937 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.
Książka telefoniczna okręgu gdańskiego z 1946 roku.
Zbiory prywatne. Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory prywatne.


 Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Książka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Książka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory prywatne.


 Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory prywatne.


 Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Początek strony.