Start  ›  Ulice  ›  Ho³du Pruskiego  ›  Schefflerstraße 8  ›


 Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory prywatne.


 Ksi¹¿ka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Ksi¹¿ka adresowa z 1939 roku.
Zbiory prywatne.


Pocz¹tek strony.