Start  ›  Ulice  ›  Kaprów  ›  Gneisenaustraße 9 ›

NID Oddział w Gdańsku: Karta biała. Dom mieszkalny ul. Kaprów nr 9. Rok wykonania karty: 1983 (J. Piechowska, K. Zarówna).


Fragment kolorowego planu Gdańska (Oliva, Gneisenaustraße) z 1933 r.
Z kolekcji Biblioteki Uniwersytetu Chicago.Budynek przy ul. Kaprów nr 9 w Oliwie.   Fot. Artur Wołosewicz 1977. Przekazał Robert Krygier.


Rothe Walter. Książka telefoniczna z 1925 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.


Właścicele:
Rinna Haase (Danzig-Schidlitz) - 1913-1914
Anna Kurkowski (Gneisenaustraße 8) - 1915-1916
Susanne Jewelowski (Danzig) - 1925-1929
Julius Martins (Albertstraße 8) - 1931-1942
W. Zygadło. Rozlewnia piwa. Skorowidz inf. z marca 1946 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.Czapska Stefania. Wykaz lekarzy i pielęgniarek. Poznaj Gdańsk. Przewodnik-Informator z 1949 roku. Zbiory Piotra Leżyńskiego.


Niezabudowane. Książka adresowa gminy Oliwa z 1910 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Haase. Książka adresowa gminy Oliwa z 1913 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Rinna Haase. Książka adresowa gminy Oliwa z 1914 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Anna Kurkowski. Książka adresowa gminy Oliwa z 1915 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Anna Kurkowski. Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.

Książka adresowa z 1920-1921 roku (Delbrückstraße 9):
Bendrien, Artur, inżynier (Ing.).
Carstensen, Jens, student architektury (stud. arch.).
Kuhr, Pauline, wdowa (Wwe).
Lange, Oskar, kupiec (Kaufm.).
Narloch, Kasimira, rentierka (Rentiere).
Preuß, Franz, szewc (Schuhmacher).
Vogt, Käte, pracownik pocztowy (Posthelferin).
Vogt, Robert, główny inspektor stoczniowy w stanie spoczynku (Werft Oberinspiktor a. D).
Wadehn, Friz, Hochichulallijtent.
Wadehn, Margarete, wdowa po księgowym (Rechnungsratwitwe).
Wegner, Theophile, panna (Fräulein).
Wielewski, Andreas, nauczyciel w stanie spoczynku
(Lehrer a. D.).


Susanne Jewelowski. Książka adresowa gminy Oliwa z 1925 r.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Susanne Jewelowski. Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Susanne Jewelowski. Książka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Julius Martins. Książka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Julius Martins. Książka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Julius Martins. Książka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


Julius Martins. Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Susanne Jewelowski. Książka adresowa z 1926 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Susanne Jewelowski. Książka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Julius Martins. Książka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Julius Martins. Książka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Julius Martins. Książka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Julius Martins. Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.Julius Martins. Książka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Początek strony.