Start  ›  Ulice  ›  Kaprów  ›  Gneisenaustraße 10 ›


Fragment kolorowego planu Gdañska (Oliva, Gneisenaustraße) z 1933 r.
Z kolekcji Biblioteki Uniwersytetu Chicago.Fragment budynku przy ul. Kaprów nr 10A (w g³êbi nr 10) w Oliwie.   Fot. Artur Wo³osewicz 1977. Przekaza³ Robert Krygier.


Kurt Ollof. Kolonialwarenhandlung. Ksi¹¿ka telefoniczna z 1916 roku.
Zbiory Miros³awa Piskorskiego.
Kurt Ollof. Reklama. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1920-1921 r.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Kurt Ollof. Ksi¹¿ka telefoniczna z 1925 roku.
Zbiory Miros³awa Piskorskiego.Herbert Lohsse. Ksi¹¿ka telefoniczna z 1937 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.Niezabudowane. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1910 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Krügel. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1913 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Wilhelm Krügel. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1914 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Wilhelm Krügel. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1915 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Wilhelm Krügel. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Miros³awa Piskorskiego.

Ksi¹¿ka adresowa z 1920-1921 roku (Delbrückstraße 10):
Strictrack, Eduard, starszy nauczyciel w stanie spoczynku (Oberlehrer a. D.).
Böhnert, Gustav, major w stanie spoczynku (Major a. D.).
Gutkowski, Gertrud, sygnatariusz (Prokuristin).
Gutkowski, Marie, wdowa (Witwe).
Kraynik, Albrecht, rentier.
Kraynik, Gertrud, rentierka (Rentnerin).
Krügel, Wilhelm, Filialleiter.
Oloff, Kurt, kupiec (Kaufmann).
Teske, Emilie, wdowa po nauczycielu (Lehreiwitwe).


Wilhelm Krügel. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1925 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Wilhelm Krügel. Ksi¹¿ka adresowa z 1926 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Wilhelm Krügel. Ksi¹¿ka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Wilhelm Krügel. Ksi¹¿ka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Wilhelm Krügel. Ksi¹¿ka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Wilhelm Krügel. Ksi¹¿ka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Wilhelm Krügel. Ksi¹¿ka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Wilhelm Krügel. Ksi¹¿ka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Wilhelm Krügel. Ksi¹¿ka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Wilhelm Krügel. Ksi¹¿ka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Wilhelm Krügel. Ksi¹¿ka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Wilhelm Krügel. Ksi¹¿ka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Wilhelm Krügel. Ksi¹¿ka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


Wilhelm Krügel. Ksi¹¿ka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Pocz¹tek strony.