Start  ›  Ulice  ›  Kaprów  ›  Gneisenaustraße 11 ›


Dni Parku Oliwskiego, 4 - 5 sierpnia 2007 r., Kazimierz Nowosielski,
spacer literacki. Przy grobie Franciszka Mamuszki.
Fot. Ryszard Petrajtis.

Zobacz również:  Franciszek Mamuszka 


 Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.


 Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Zakład Fryzjerski Maria. Dziennik Bałtycki z 24 kwietnia 1958 roku.
Zbiory Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej. Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


 Książka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Początek strony.