Start  ›  Ulice  ›  Kaprów  ›  Gneisenaustraße 12 ›


Fragment kolorowego planu Gdańska (Oliva, Gneisenaustraße) z 1933 r.
Z kolekcji Biblioteki Uniwersytetu Chicago.W środku od lewej budynki nr 14, 13 i 12.   Fragment z albumu: Herder Institut, Gdańsk na fotografii lotniczej z okresu międzywojennego, Via Nowa Wrocław 2010.


Na fot. klasowej Kammratowski. 1940.   Internet: dzieciswiata.50webs.com.


Budynek przy ul. Kaprów nr 12 w Oliwie. Widok z 1972 roku.
Pobrano ze strony www.fotomemoria.pl.Niezabudowane. Książka adresowa gminy Oliwa z 1910 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Franz Tilly. Książka adresowa gminy Oliwa z 1913 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Franz Tilly. Książka adresowa gminy Oliwa z 1914 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Franz Tilly. Książka adresowa gminy Oliwa z 1915 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Franz Tilly. Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.

Książka adresowa z 1920-1921 roku (Delbrückstraße 12):
Adrian, Hermann, urzędnik kolejowy (Banhbeamter).
Doeinck, Eugen, asystent wszkoły wyższej w stanie spoczynku (Hilfsassistent a. D. Hochschule).
Domroese, Elise, wdowa (Witwe).
Haehnel, Emma, rentierka (Rentnerin).
Kammratomski, Emil, emerytowany nauczyciel
(Lehrer i. R.).
Koschmider, Elisabeth, panna (Fräulein).
Lendzian, Elisabeth, Rote Kreuzschwester.
Lendzian, Luise, wdowa (Witwe).
Lottermoser, Margarete, rentierka (Rentnerin).
Schmadalla, Elise, emerytowana nauczycielka
(Lehrerin i. R.).
Tilly, Franz, misztrz garncarski (Töpfermeister).
Ziegenhagen, Johanna, panna (Fräulein).
Ziegenhagen, Wilhelm, maszynista w stanie spoczynku (Lokomotivführer a. D.).


Franz Tilly. Książka adresowa z 1926 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Franz Tilly. Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Henriette Tilly. Książka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Henriette Tilly. Książka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Henriette Tilly. Książka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Marie Festerling. Książka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.Marie Festerling. Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Franz Tilly. Książka adresowa gminy Oliwa z 1925 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Henriette Tilly. Książka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Henriette Tilly. Książka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Henriette Tilly. Książka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Marie Festerling. Książka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Marie Festerling. Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Marie Meyer. Książka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Początek strony.