Start  ›  Ulice  ›  Kaprów  ›  Gneisenaustraße 14 ›


Fragment kolorowego planu Gdańska (Oliva, Gneisenaustraße) z 1933 r.
Z kolekcji Biblioteki Uniwersytetu Chicago.W środku od lewej budynki nr 14, 13 i 12.   Fragment z albumu: Herder Institut, Gdańsk na fotografii lotniczej z okresu międzywojennego, Via Nowa Wrocław 2010.


Budynek przy ul. Kaprów nr 14 w Oliwie.   Źródło: ZAPA, maj 1997.
Przepustka na przejazd Oliwa-Starogard wydana w dniu 9. 6. 1945 roku.
Internet: www.Allegro.pl.
Milicja Obywatelska. Książka telefoniczna z 1946 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.Posterunek M.O. Skorowidz inf. z marca 1946 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.IV Komisariat M. O. Informator z 1947 roku.
Zbiory Mirisława Piskorskiego.
IV Kom. Mil. Obyw. Poznaj Gdańsk. Przewodnik-Informator z 1949 roku.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.Niezabudowane. Książka adresowa gminy Oliwa z 1910 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Ratzki. Książka adresowa gminy Oliwa z 1913 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Ratzki. Książka adresowa gminy Oliwa z 1914 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Witt. Książka adresowa gminy Oliwa z 1915 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Witt. Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.

Książka adresowa z 1920-1921 roku (Delbrückstraße 14):
Burgsdorf, Friedrich, rentier (Rentner).
Schmidt, Georg, Reg. u. Baurat.
Witthöft, Emil, malarz (Maler).
Witthöft, Karl, pens. tech. Marinesekretär.
Witthöft, Martha, pracownik pocztowy (Postaushelferin).


Friedrich. Książka adresowa gminy Oliwa z 1925 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Marta Friedrich. Książka adresowa z 1926 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Marta Friedrich. Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Marta Friedrich. Książka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Marta Friedrich. Książka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Marta Friedrich. Książka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Marta Friedrich. Książka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Marta Friedrich. Książka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


Marta Friedrich. Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Marta Friedrich. Książka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Marta Friedrich. Książka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Marta Friedrich. Książka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Marta Friedrich. Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Marta Friedrich. Książka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Początek strony.