Start  ›  Ulice  ›  Karwieńska  ›  ZOO  ›  Informator ZOO ›

"Informator ZOO", wydany w 1969 roku, przy okazji 15 lecia funkcjonowania oliwskiego ogrodu zoologicznego.
Plan i okładka wg projektu Marii Górskiej.
Zbiory Kuby Kowalskiego
KAPITAŁ  WYJŚCIOWY
Zwierzęta okazowe oliwskiego ZOO
Kapitałem wyjściowym oliwskiego ZOO było kilkadziesiąt drobnych okazów otrzymanych w darze od miejscowego społeczeństwa i marynarzy. Dziś po 15 latach swego istnienia Ogród Zoologiczny w Gdańsku-Oliwie poszczycić się może pokaźnym dorobkiem hodowlanym w postaci 350 większych zwierząt okazowych reprezentujących ponad 100 gatunków. Niemal połowa tych zwierząt pochodzi z własnych przychówków urodzonych i odchowanych w ZOO.
W ogrodzie oliwskim, jako pierwszym w Polsce, a trzecim w europie urodziły się niedźwiadki himalajskie i rozmnażają się do dnia dzisiejszego.
Z pary żubrów osiągnięto cztery stuki przychówków, z których dwa poszły za granicę w ramach bezdewizowej wymiany zwierząt.
Od kilku lat w oliwskim ogrodzie rodzą się małpy kapucynki sprowadzane dotychczas tylko z zagranicy. W roku 1967 otrzymano 2 mioty od mangustów mungo. Z jednej pary kangurów zakupionych w 1958 otrzymano 25 stuk młodych. Przychówki te były przekazywane w formie wymiany lub sprzedaży do innych ogrodów zoologicznych w kraju.
Do cenniejszych z punktu widzenia zoologicznego przychówków uzyskanych w oliwskim ZOO zaliczyć należy takie zwierzęta jak wielbłądy, sarny, bażanty, wiewiórki, kuny, koczkodany i inne. Obok licznych przychówków powodem do dumy oliwskiego ZOO może być długowieczność niektórych trudnych do hodowli w warunkach niewoli zwierząt.
I tak lori leniwiec żył 8 lat, mangust rudy 9 lat, renifer Kaj rozpoczyna 13 rok życia w ZOO, a para tukanów otrzymana z importu w 1958 roku żyje do dnia dzisiejszego.
Takimi wynikami poszczycić się mogą tylko największe i najbardziej znane ogrody zoologiczne na świecie.KOMUNIKACJA
Z Oliwy do ZOO można dojechać: AUTOBUSEM (Nr 113) - Autobus ten kursuje codziennie od godz. 9 do 18.45 co pół godziny, a w niedziele i święta co 10 minut - (od 1. V. do 1. X). TAKSÓWKĄ - Postój taksówek Oliwa, ul. Ceynowy - Telefon Nr 52-02-55. SPACERKIEM - Odległość od pętli tramwajowej do ZOO - 2,5 km. Czas marszu ok. 30 minut.
BILETY  WSTĘPU
Bilet normalny zł 5,- Bilet ulgowy - dla wycieczek pozaszkolnych zł 4,- Bilet ulgowy - dla młodzieży szkolnej, milicji, studentów, szeregowych WP, oraz wycieczek szkolnych zł 2,- Bilety ulgowe dla dzieci w wieku przedszkolnym zł 1,-
GODZINY  ZWIEDZANIA  ZOO
W sezonie letnim ogród otwarty jest codziennie od godz. 9 do 20-tej. Sprzedaż biletów od 9 do 19-tej. W sezonie zimowym zwiedzanie od 10 do 15-tej. Sprzedaż biletów od 10 do 14-tej. Telefony: 52-00-41/42. W sezonie letnim czynna jest restauracja, kioski, parking strzeżony i parking niestrzeżony.

PRACOWNICY  NAUKOWO-TECHNICZNI  OGRODU  ZOOLOGICZNEGO:
1. mgr inż. MICHAŁ MASSALSKI - dyrektor ZOO
2. inż. MARIA SZLENK - kier. dz. hod. bad.
3. mgr HALINA GÓRNA-BARTEK - asystent naukowo-badawczy
4. mgr ALICJA KOŁUDA-PUTRYM - asystent naukowo-badawczy
5. mgr BARBARA OSTROWSKA - asystent naukowo-badawczy
7. SEWERYN BOGUCKI - St. inspektor san.-set.

KONSULTANCI:
1. Dr ADOLF PĘPKOWSKI - lekarz wet.
2. Dr BOHDAN RUTKOWIAK - lekarz wet.
Początek strony.