Start  ›  Ulice  ›  Jana Kasprowicza  ›  Schillerstraße 6 ›

Adam Kromer, "Oliwa", Gdańsk 2007, str. 302-303 (za zgodą autora):

KILARSKI JAN

Urodził się 21 lutego 1882 roku w Komarnie koło Lwowa. Z wykształcenia był nauczycielem matematyki i fizyki. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości przeniósł się do Poznania, gdzie pracował jako nauczyciel oraz dyrektor Państwowego Wyższego Kursu Nauczycielskiego. Był organizatorem turystyki i autorem publikacji krajoznawczych. Pracował jako redaktor cyklu monografii krajoznawczych Cuda Polski. Opracował dla tej serii tom poświęcony Gdańskowi. Po wybuchu drugiej wojny światowej osiadł we Lwowie. Dnia 5 kwietnia 1945 roku jako członek specjalnej grupy operacyjnej Ministerstwa Oświaty przybył do Gdańska. Powierzono mu zadanie zabezpieczenia zabytkowego wyposażenia kościołów i budynków publicznych, zbiorów muzealnych oraz innych dzieł sztuki. Od niemieckich konserwatorów otrzymał szczegółowy wykaz miejsc, w których znajdowały się ewakuowane przed nadejściem frontu dzieła sztuki, i mógł rozpocząć planową akcję rewindykacyjną. Ocalone dzieła umieszczano w składnicach konserwatorskich. Jako pracownik Zarządu Miejskiego pomagał organizować Muzeum Miejskie (obecne Muzeum Narodowe). W grudniu 1948 roku został oskarżony o współpracę z Niemcami i osadzony w więzieniu. Śledztwo zostało wkrótce umorzone, a Jan Kilarski zrehabilitowany, ale do zdrowia już nie wrócił. Zmarł 7 stycznia 1951 roku i został pochowany na cmentarzu w Oliwie.

Jego syn, MACIEJ KILARSKI (1922–2003), był kustoszem, architektem i konserwatorem zabytków. Studiował architekturę na Politechnice Lwowskiej, po wojnie kontynuował studia na Politechnice Krakowskiej i Gdańskiej. Studiował historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zamieszkały w Oliwie, związany był, od końca lat pięćdziesiątych XX wieku, z zamkiem w Malborku.


Niezabudowane. Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.


Hermann Markowski. Książka adresowa z 1932 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Hermann Markowski. Książka telefoniczna z 1937 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Krzysztof Jakubowski (rozmowa z Elżbietą Kilarską, 26. 12. 2020): "Jan Kilarski wraz z rodziną sprowadził się na Kasprowicza 6 w 1949 roku. Wcześniej po 1945 r. mieszkał w Sopocie."

Zobacz:
Jan Kilarski, Gedanopedia
      - Gdańsk miasto nasze (fragment), Kraków 1947
      - Gdańsk, Poznań 1948
Maciej Kilarski, Gedanopedia
      - Maciej Kilarski, DawnaOliwa.pl
Pochowani na cmentarzu oliwskim.
Piec we Dworze Artusa w Gdańsku, Elżbieta Kilarska, 1994

Maciej Kilarski. Gdański Dziennik Wojewódzki 1949.
Zbiory Sławomira Ruta.Budynki przy ul. Grottgera 9 (w tle) i Kasprowicza 6 (po prawej). Grudzień 2020 roku.   Fot. Krzysztof Jakubowski.


W tle budynek przy ul. Kasprowicza 6 w Oliwie. Po prawej budynek powojenny nr 9ab. Grudzień 2020 roku.   Fot. Krzysztof Jakubowski.


Budynek przy ul. Kasprowicza 6 w Oliwie. Grudzień 2020 roku.
Fot. Krzysztof Jakubowski.Hermann Markowski. Książka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


Hermann Markowski. Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Początek strony.