Start  ›  Ulice  ›  Jana Kasprowicza  ›Schillerstraße -› Jana Kasprowicza.

NUMERACJA (1939-1945):

‹- Pelonker Straße - Polanki -›
1, 4
‹- Lessingstraße - Grottgera -›
6 - 7
‹- Kronprinzenallee - Wita Stwosza -›
‹- Lessingstraße - Grottgera -›
11 - 12
‹- Pelonker Straße - Polanki -›


 Fragment mapy z 1936 r. Paul Rosenberg, Waldkarte von Oliva u.
Zoppot, Danziger Verlags-Gesellschaft m.b.H.

Zbiory Piotra Le¿yñskiego.
 Inf. Tel. Spis adresowy   (nr 1)
 Spis adresowy   (nr 4)
 Tel. Spis adresowy   (nr 6)
 Tel. Spis adresowy   (nr 7)
 Spis adresowy   (nr 11)
 Spis adresowy   (nr 12)


 Fragment planu wydanego w 1940 roku.
Archiwum www.DawnaOliwa.pl.

Pocz¹tek strony.