Start  ›  Ulice  ›  Jana Kasprowicza  ›Schillerstraße -› Jana Kasprowicza.

NUMERACJA (1939-1945):

‹- Pelonker Straße - Polanki -›
1, 4
‹- Lessingstraße - Grottgera -›
6 - 7
‹- Kronprinzenallee - Wita Stwosza -›
‹- Lessingstraße - Grottgera -›
11 - 12
‹- Pelonker Straße - Polanki -›


 Fragment mapy z 1936 r. Paul Rosenberg, Waldkarte von Oliva u.
Zoppot, Danziger Verlags-Gesellschaft m.b.H.

Zbiory Piotra Le¿yñskiego.
 Inf. Tel. Spis adresowy   (nr 1)
 Tel. Spis adresowy   (nr 2-4)
 Fot. Tel. Spis adresowy   (nr 6) - Maciej Kilarski
 Fot. Tel. Spis adresowy   (nr 7)
 Spis adresowy   (nr 11)
 Spis adresowy   (nr 12)


 Fragment planu wydanego w 1940 roku.
Archiwum www.DawnaOliwa.pl.

Pocz¹tek strony.