Start  ›  Ulice  ›  Jana Kasprowicza  ›  Schillerstraße 12 ›


Plan wydany przez Miejski Urząd Pomiarów w 1933 roku.
Z kolekcji Bibioteki Uniwersytetu Chicago.Uchwała Nr V/82/99 Rady Miasta Gdańska z dn. 28 stycznia 1999 r.
10. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Obiekty chronione:
- Kasprowicza 11 i 12 - ochrona bryły, krycie dachu dachówką ceramiczną
- nachylenie połaci dachowych przy projektowanej zabudowie 30° ÷ 45°, krycie dachówką ceramiczną (nie dotyczy ew. rozbudowy budynku przy ul. Polanki 36a)

Zobacz:
FB Grażka, "Kasprowicza 11, 12", 2022
FB Grażka, "Kasprowicza 12", 2022


Heinrich Janzen. Książka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Heinrich Janzen. Książka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Heinrich Janzen. Książka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Heinrich Janzen. Książka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


Klara Schulz. Książka adresowa z 19340-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Heinrich Janzen. Książka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Heinrich Janzen. Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Klara Schulz. Książka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Początek strony.