Start  ›  Ulice  ›  Boles³awa Krzywoustego  ›  Fürstliche Aussicht 31 ›


Paul Debitzki. Ksi¹¿ka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Paul Debitzki. Ksi¹¿ka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Paul Debitzki. Ksi¹¿ka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Paul Debitzki. Ksi¹¿ka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Paul Debitzki. Ksi¹¿ka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


Paul Debhardt. Ksi¹¿ka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Paul Debitzki. Ksi¹¿ka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Paul Debitzki. Ksi¹¿ka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Paul Debhardt. Gemeinnützige Baugenossenschaft. Ksi¹¿ka adresowa z 1942 r.   Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Fürstliche Aussicht. Fragment planu Gdañska wydanego w 1933 roku.   Z kolekcji Bibioteki Uniwersytetu Chicago.

Pocz¹tek strony.