Start  ›  Ulice  ›  Boles³awa Krzywoustego  ›

Fürstliche Aussicht -› Boles³awa Krzywoustego.

NUMERACJA (1939-1945):

‹- Zimmerstraße - Droszyñskiego -›
3, 5 - 6
‹- Yorkstraße - Œwiêtope³ka -›
7 - 12
‹- Blücherstraße - Beniowskiego -›
‹- Günthershoefer Promenade - Mœciwoja II -›
15, 30 -31
‹- Lützowstraße - Poznañska -›
32 - 40
‹- Yorkstraße - Œwiêtope³ka -›
‹- Günthershoefer Promenade - Mœciwoja II -›
‹- Blücherstraße - Beniowskiego -›
44 - 46
‹- Körnerstraße - Sambora -›
48
‹- Zimmerstraße - Droszyñskiego -›


 Zezwolenie na budowê domu.
Zbiory Piotra Le¿yñskiego.


 Szko³a Pomnik PRL   (nr 19) Spis adresowy   (nr 3 /4/)
 Spis adresowy   (nr 5)
 Spis adresowy   (nr 6)
 Spis adresowy   (nr 7)
 Spis adresowy   (nr 8 /11/)
 Spis adresowy   (nr 9 /10/)
 Tel. Spis adresowy   (nr 10 /3, 9/)
 Spis adresowy   (nr 11 /8/)
 Spis adresowy   (nr 12 /7/)
 "Hacege", Hypothekene G. m. b. H., Danzig   (nr 15)
 Spis adresowy   (nr 30)
 Spis adresowy   (nr 31)
 Spis adresowy   (nr 32)
 Spis adresowy   (nr 33)
 Spis adresowy   (nr 34)
 Spis adresowy   (nr 35)
 Spis adresowy   (nr 36)
 Spis adresowy   (nr 37)
 Spis adresowy, dokument   (nr 38)
 Spis adresowy   (nr 39)
 Niezabudowane   (nr 40)
 Inf. Spis adresowy   (nr 44)
 Inf. Spis adresowy   (nr 45)
 Spis adresowy   (nr 46)
 Inf. Spis adresowy   (nr 48)


 Fragment mapy wydanej w 1936 roku: Paul Rosenberg, Waldkarte
von Oliva u. Zoppot, Danziger Verlags-Gesellschaft m.b.H.

Zbiory Piotra Le¿yñskiego.
 Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Miros³awa Piskorskiego.


Ksi¹¿ka telefoniczna z 1916 roku.
Zbiory Miros³awa Piskorskiego.Pocz¹tek strony.