Start  ›  Ulice  ›  Bolesława Krzywoustego  ›  Szkoła Pomnik PRL  ›
Artykuł z 01.05.1948 roku.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.


Artykuł z 21.06.1950 roku.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.


Artykuł z 22.06.1950 roku.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.


 Początek lat 50 XX wieku.
Internet www.Allegro.pl.


 Początek lat 50 XX wieku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


 Lata 50-te XX wieku.
Internet: www.nk.pl.


 Państwowe Liceum Pedagogiczne w Oliwie - kl. II b - 1954 r.
Internet: www.nk.pl.


Zbiory Krzysztofa Gryndera.


 Tablica (05.06.2000).
Internet: www.nk.pl.

Bolesława Krzywoustego 19.

W dniu 21 maja 1948 roku na placu między ulicami Krzywoustego a Piastowską zapoczątkowano budowę Szkoły Ponika Polski Ludowej. W uroczystości wbicia tak zwanej "pierwszej łopaty" uczestniczyli: wojewoda inż. St. Zrałek, przewodniczący WRN (Wojewódzka Rada Narodowa) Duda-Dziewierz, przewodniczący gdańskiej MRN (Miejska Rada Narodowa) mgr Srebrnik, wiceprezydenci Tredjakowski i Zakolski oraz I sekretarz KW (Komitet Wojewódzki) PPR (Polska Partia Robotnicza) Januszewski.
Szkoła przekazana została do użytku w dniu 22 czerwca 1950 roku o godzinie 11:30. Podczas przekazania szkoły przemawiali: przedstawiciel MPBR (Miejskie Przedsiębiorstwo Budowlano Remontowe) tow. Ornoch i po nim przewodniczący MRN tow. Stolarek.

Początkowo znalazło tu swe miejsce Państwowe Liceum Peda-gogiczne T.P.D. (Towarzystwo Przyjaciół Dzieci) imienia Karola Świerczewskiego i Szkoła Podstawowa Nr 74, która uchwałą Rady Miasta nr 659 z dnia 25.05.2000 r. przybrała imię "Księdza Karola Kardynała Wojtyły Pierwszego Papieża Polaka".

Od ......... roku teren i budynek użytkował Uniwersytet Gdański. Znajdował się tu do grudnia 2008 roku Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych.

W 2008 roku na terenie szkoły (m.in. boiska) wzdłuż ulicy Piastowskiej oddała do użytku swe budynki mieszkalne Uniwersytecka Spółdzielnia Mieszkaniowa UG (3 budynki).
Pod koniec 2008 roku pomnik PRL-u został zburzony by ustąpić miejsca na nowe osiedle "Oliwa Park" (8 budynków) budowane przez firmę Euro Styl.

Piotr Leżyński


 2007 rok.
Internet (fora?).


 Początek 2009 roku.
Internet (fora?).

Początek strony.