Start  ›  Ulice  ›  Kwietna  ›  Olivaer Rosengasse 32 ›


Fragment pocztówki. Widok z około 1907 roku. Domki czeladników (nr 38-32) przy ulicy Kwietnej.       Zbiory Piotra Leżyńskiego.

NID Oddział w Gdańsku: Karta biała. Dom robotniczy ul. Kwietna nr 32. Rok wykonania karty: 1983 (A. Kunicka, J. Radowska).

Nr 32-38 - mieszkania majstrów i czeladników młynów oliwskich: domki z końca XVIII lub 1 poł. XIX w. parterowe, murowane lub ryglowe.

Franciszek Mamuszka, Jerzy Stankiewicz, Oliwa. Dzieje i zabytki, Gdańsk 1957.


Ścieżka biegnąca pomiędzy budynkami nr 32 i 33. Lata 30. XX w.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.Budynki nr 32-35 przy ul. Kwietnej w Oliwie.   Fot. Artur Wołosewicz 1977. Przekazał Robert Krygier.


Budynek nr 32 przy ul. Kwietnej w Oliwie.   Fot. Artur Wołosewicz 1977. Przekazał Robert Krygier.
Fragment plau z 1910 roku.   Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

Mieszkańcy w 1897 roku:
Rosengasse 9. Kitowski, Anna, geb. Albertzki, Ww., Rosengasse 9.
Rosengasse 9. Schibjorowski, Herm., Zimmermann, Rosengasse 9.
Rosengasse 9. Zimmerling, Anna, geb. Godlewski, Ww., Rosengasse 9.

1916: Gemeinde Oliva. (właściciel). Aderjahn, Arbeiter. Axt, Witwe. Heinowski, Rentenempfänger. Labudda, Witwe. Pinunski, Witwe. Swiczkowski, Arbeiter. Zimmerling, Witwe.


Zum Pfarrhause gehörend. Książka adresowa z 1899 roku.
Przekazała Grażyna Niemyjska. Zbiory PBC.


Gemeinde Oliva. Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.


Gemeinde Oliva. Książka adresowa z 1926 roku.
Ze strony: wiki-de.genealogy.net.


Gemeinde Oliva. Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Senat. Grundstücksverw. Książka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Senat. Grundstücksverw. Książka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Senat. Grundstücksverw. Książka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Senat. Grundstücksverw. Książka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Senat. Grundstücksverw. Książka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Senat. Grundstücksverw. Książka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Senat. Grundstücksverw. Książka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Senat. Grundstücksverw. Książka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


Senat. Grundstücksverw. Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Grundbesitzverwaltung. Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Senat. Grundvermögensamt. Książka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Poznaj Gdańsk. Przewodnik-Informator z 1949 roku.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.Mostek nad Potoiem Oliwskim. Po lewej góra Pachołek.
Internet: www.gdansk-oliwa.mojeosiedle.pl.


Zabudowania i stawy przy ul. Kwietnej. Plan z II połowy XVIII wieku.
Schwarz, Żmijewska, "Ogridy Gdańska i okolic", 1995, str. 86-87.


Budynek widniejący na XVIII-wietrznym planie opactwa. Należał do zespołu domków, w których mieszkali czeladnicy pracujący w młynach. Część z nich zburzono by postawić większe domy w początkach XX wieku. W latach 70-tych za sprawą prof. Jerzego Stankiewicza próbowano pozyskać pozostałe dla celów muzealnych. W skansenie miały się znaleźć m.in. likwidowane w mieście latarnie gazowe, bramy i ogrodzenia z kutego żelaza oraz miejskie pompy wodne. Niestety planów tych nie zrealizowano. Budynek nr 32 wysiedlony po 2005 roku powoli popadł w ruinę. Przeznaczony został do wyburzenia. Miasto wielokrotnie próbowało sprzedać działkę, na której stał jeszcze popadający w ruinę zabytek. Domek dawnych pracowników młyńskich Gdańsk zburzył w dnu 18-19 czerwca 2015 roku. Budynek mieszkalny miał powierzchnię 251 m2 i kubaturę 577,80 m3. Działka liczy ponad 1300 m2.


Cegła w budynku pochodząca z cegielni w Klein Katz - Mały Kack.
Ze strony Wikimedia.Budynki nr 32-35 przy ul. Kwietnej w Oliwie. 30. 04. 2005.
Fot. Piotr Leżyński.Budynek nr 32 przy ul. Kwietnej w Oliwie. 30. 04. 2005.
Fot. Piotr Leżyński.Budynek nr 32 przy ul. Kwietnej w Oliwie. 12. 11. 2014.
Fot. Tomasz Leżyński.Początek strony.