Start  ›  Ulice  ›  Kwietna  ›  Olivaer Rosengasse 32 ›

NID Oddział w Gdańsku: Karta biała. Dom robotniczy ul. Kwietna nr 32. Rok wykonania karty: 1983 (A. Kunicka, J. Radowska).

Rosengasse 9 › 32 (1915) › Olivaer Rosengasse 32 (1931)


Fragment pocztówki. Widok z około 1907 roku. Domki czeladników (nr 38-32) przy ulicy Kwietnej.       Zbiory Piotra Leżyńskiego.

Mieszkańcy w 1897 roku (Rosengasse 9):
Kitowski, Anna, geb. Albertzki, Ww. Schibjorowski, Herm., Zimmermann. Zimmerling, Anna, geb. Godlewski, Ww.

Mieszkańcy w 1898 roku (Rosengasse 9):
Kitowski, Anna, geb. Alberktzi, Ww. Schibjorowski, Herm., Zimmermann. Zimmerling, Anna, geb. Godlewski, Ww.


Fragment plau z 1910 roku.   Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


1916: Gemeinde Oliva. (właściciel). Aderjahn, Arbeiter. Axt, Witwe. Heinowski, Rentenempfänger. Labudda, Witwe. Pinunski, Witwe. Swiczkowski, Arbeiter. Zimmerling, Witwe.


Ścieżka biegnąca pomiędzy budynkami nr 32 i 33. Lata 30. XX w.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.

Poznaj Gdańsk. Przewodnik-Informator z 1949 roku.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.Mostek nad Potoiem Oliwskim. Po lewej góra Pachołek.
Internet: www.gdansk-oliwa.mojeosiedle.pl.


Nr 32-38 - mieszkania majstrów i czeladników młynów oliwskich: domki z końca XVIII lub 1 poł. XIX w. parterowe, murowane lub ryglowe.

Franciszek Mamuszka, Jerzy Stankiewicz, Oliwa. Dzieje i zabytki, Gdańsk 1957.


Budynki nr 32-35 przy ul. Kwietnej w Oliwie.   Fot. Artur Wołosewicz 1977. Przekazał Robert Krygier.


Budynek nr 32 przy ul. Kwietnej w Oliwie.   Fot. Artur Wołosewicz 1977. Przekazał Robert Krygier.


Franciszek Mamuszka, "Oliwa. Okruchy z dziejów...", 1985, str. 55:
Źródłowy przekaz sprzed I wojny światowej, ściśle z 1909 r. podaje, iż wśród lokatorów ówczesnej Rosengasse znajdowało się 71 rodzin o nazwiskach polskich, w większości zniekształconych po barbarzyńsku przez urzędy pruskie. Oto niektóre z tych nazwisk: Karpinska A. - wdowa {41}, Trybull H. {36-37}- cieśla, Quaschewski A. - czeladnik stolarski {34}, Labudda W. - rencista {32}, Angelowski Aug. - właściciel posesji {10}, Litzbarski K. - robotnik {8}, Lefanski A. - wdowa {7}, Aniolkowski F. - robotnik {33}, Piotrowski J. - kupiec {2}, Pichowski P. - ślusarz {8}, Schimanski K. - rzeźnik {1} i wielu, wielu innych.

Po wielokrotnych próbach sprzedania nieruchomości przez miasto Gdańsk (trzecia w 10. 4. 2014) gdański i pomorski konserwator zabytków wyrazili zgodę na zburzenie zabytkowego budynku by umożliwić sprzedaż już niezabudowanej działki. Wcześniej Jerzy Stankiewicz proponował przekształcenie dawnych domów czeladników młyńskich w muzeum. Pojawił się nawet pomysł (2012) przekazania domu Towarzystwu Św. Ducha z Matenblewa.

Zobacz:
Na Kwietną 32 powróci życie, StaraOliwa.pl, 11. 2021, fragment:
Przywrócenia tu funkcji mieszkaniowej podjęła się, wywodząca się z firmy Ekolan, spółka Kameralnie.


Zum Pfarrhause gehörend. Książka adresowa z 1899 roku.
Przekazała Grażyna Niemyjska. Zbiory PBC.


Kath. Książka adresowa Sopot-Oliwa z 1901 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Kath. Książka adresowa Sopot-Oliwa z 1902 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Kath. Książka adresowa Sopot-Oliwa z 1903 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Kath. Pfarrgem. Książka adresowa gminy Oliwa z 1909 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Kath. Pfarrgem. Książka adresowa gminy Oliwa z 1910 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Gemeinde Oliva. Książka adresowa gminy Oliwa z 1913 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Gemeinde Oliva. Książka adresowa gminy Oliwa z 1914 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Gemeinde Oliva. Książka adresowa gminy Oliwa z 1915 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Gemeinde Oliva. Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.

Książka adresowa z 1920-1921 roku (Rosengasse 32):
Lewanczick, Julianna, wdowa (Witwe).
Pinunski, Julius, robotnik (Arb.).
Pollack, Marie, wdowa (Wwe.).
Strongowski, Johann, woźnica (Kutscher).
Zimmerling, Eduard, murarz (Maurer).


Gemeinde Oliva. Książka adresowa gminy Oliwa z 1925 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Zabudowania i stawy przy ul. Kwietnej. Plan z II połowy XVIII wieku.
Schwarz, Żmijewska, "Ogridy Gdańska i okolic", 1995, str. 86-87.


Budynek widniejący na XVIII-wietrznym planie opactwa. Należał do zespołu domków, w których mieszkali czeladnicy pracujący w młynach. Część z nich zburzono by postawić większe domy w początkach XX wieku. W latach 70-tych za sprawą prof. Jerzego Stankiewicza próbowano pozyskać pozostałe dla celów muzealnych. W skansenie miały się znaleźć m.in. likwidowane w mieście latarnie gazowe, bramy i ogrodzenia z kutego żelaza oraz miejskie pompy wodne. Niestety planów tych nie zrealizowano. Budynek nr 32 wysiedlony po 2005 roku powoli popadł w ruinę. Przeznaczony został do wyburzenia. Miasto wielokrotnie próbowało sprzedać działkę, na której stał jeszcze popadający w ruinę zabytek. Domek dawnych pracowników młyńskich Gdańsk zburzył w dnu 18-19 czerwca 2015 roku. Budynek mieszkalny miał powierzchnię 251 m2 i kubaturę 577,80 m3. Działka liczy ponad 1300 m2.


Cegła w budynku pochodząca z cegielni w Klein Katz - Mały Kack.
Ze strony Wikimedia.Budynki nr 32-35 przy ul. Kwietnej w Oliwie. 30. 04. 2005.
Fot. Piotr Leżyński.Budynek nr 32 przy ul. Kwietnej w Oliwie. 30. 04. 2005.
Fot. Piotr Leżyński.Budynek nr 32 przy ul. Kwietnej w Oliwie. 2008 r.
Internet.Budynek nr 32 przy ul. Kwietnej w Oliwie. 12. 11. 2014.
Fot. Tomasz Leżyński.Gemeinde Oliva. Książka adresowa z 1926 roku.
Ze strony: wiki-de.genealogy.net.


Gemeinde Oliva. Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Senat. Grundstücksverw. Książka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Senat. Grundstücksverw. Książka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Senat. Grundstücksverw. Książka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Senat. Grundstücksverw. Książka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Senat. Grundstücksverw. Książka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Senat. Grundstücksverw. Książka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Senat. Grundstücksverw. Książka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Senat. Grundstücksverw. Książka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


Senat. Grundstücksverw. Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Grundbesitzverwaltung. Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Senat. Grundvermögensamt. Książka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

Ul. Kwietna nr 32 w budowie. Fot. Piotr Leżyński 19. 6. 2022.


Początek strony.