Start  ›  Ulice  ›  Kwietna  ›  Olivaer Rosengasse 38 ›Fragment pocztówki. Widok z około 1907 roku. Domki czeladników (nr 38-32) przy ulicy Kwietnej.       Zbiory Piotra Leżyńskiego.


Franciszek Mamuszka, Jerzy Stankiewicz, Oliwa. Dzieje i zabytki, Gdańsk 1959.


Monitor Polski. Łódź 14 października 1946 roku:
Referat Spraw Inwalidzkich przy Staroście Grodzkim w Gdyni niniejszym ogłasza, że Rozalewslki Bernard, syn Jana i Franciszki, ur. 19 grudnia 1904 r., w Barniewicach, pow. Kartuzy, z zawodu robotnik, zamieszkały ostatnio w Barniewicach, pow. Kartuzy, został powołany przez PKU Gdynia dnia 24.8.1939 r. do służby wojskowej w stopniu strzelca rez., wcielony do II Baonu Morskiego Obr. Narod. komp. karab. maszyn. w Gdyni; z oddziałem tym wyruszył na front i od tego czasu rodzina jego nie posiada o nim żadnej wiadomości. Żona wymienionego Rozalewska Klara, zamieszkała obecnie w Oliwie, ul. Kwietna 38, pow. gdański, wniosła podanie o uznanie go za zaginionego bez własnej winy na froncie i w czasie działań wojennych i o przyznanie jej zaopatrzenia po nim.


Od lewej nr 38 i nr 37-36. Około 1903 roku.
Zbiory prywatne.


 Książka adresowa z 1916 roku.
Zbiory prywatne.


 Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory prywatne.


 Książka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Początek strony.