Start  ›  Ulice  ›  Leśna  ›  Waldstraße 4 ›


Książka telefoniczna z 1925 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG. Fragment z pocztówki lotniczej. Budynek 4.
Przełom lat 20/30 XX wieku.
Zbiory prywatne.


Fragment z albumu: Herder Institut, Gdańsk na fotografii lotniczej z okresu międzywojennego, Via Nowa Wrocław 2010.


 Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory prywatne.


 Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Książka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory prywatne.


 Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


 Książka adresowa z 1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Początek strony.