Start  ›  Ulice  ›  Leśna  ›  Waldstraße 12 ›

NID Oddział w Gdańsku: Karta biała. Kamienica czynszowa ul. Leśna nr 12. Rok wykonania karty: 1983-1985 (R. Radej, J. Tamulewicz).


Fragment z albumu: Herder Institut, Gdańsk na fotografii lotniczej z okresu międzywojennego, Via Nowa Wrocław 2010.


Fragment z pocztówki lotniczej. Przełom lat 20/30 XX wieku
Zbiory Piotra Leżyńskiego.Procesja. Ul. Leśna. Budynek nr 12. Lata 50. XX wieku.
Ze strony www.oliwa.cystersi.pl.Oliwa. Budynek nr 12 przy ul. Leśnej. Widok z 1972 roku.
Pobrano ze strony www.fotomemoria.pl.Budynek nr 12 przy ul. Leśnej w Oliwie.   Fot. Artur Wołosewicz 1977. Przekazał Robert Krygier.

Projekt Kurt Arnheim. Ostdeutsche Bau-Zeitung 25. 02. 1911 r.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.Hugo Aßmann. Książka adresowa gminy Oliwa z 1913 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Hugo Aßmann. Książka adresowa gminy Oliwa z 1914 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Hugo Aßmann. Książka adresowa gminy Oliwa z 1915 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Hugo Aßmann. Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.

Książka adresowa z 1920-1921 roku (Waldstraße 12):
Kettler, Ernst, rentier (Rentner).
Koch, Henriette, wdowa (Witme).
Marquardt, Elisabeth, Dehrerin.
Marquardt, Marie, wdowa nauczycielka (Lehrerwitwe).
Pohlmann, Lutje, wdowa (Witme).
Saluski, Adolf, sekretarz rządowy (Regierungssekretär).
Thiel, Therese, rentierka (Rentnerin).
Twistel, Fritz, burmistrz (Bürgermeister).


Felix Wichert. Książka adresowa gminy Oliwa z 1925 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Felix Wichert. Książka adresowa z 1926 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Felix Wichert. Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Felix Wichert. Książka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Felix Wichert. Książka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Felix Wichert. Książka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Felix Wichert. Książka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Gottfried Geller. Książka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Erich Geller. Książka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Erich Geller. Książka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


Erich Geller. Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Erich Geller. Książka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Erich Geller. Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Erich Geller. Książka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Początek strony.