Start  ›  Ulice  ›  Alfa Liczmańskiego  ›  Jahnstraße 5  ›


Pismo z 1944 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.


Od góry nr 3, następnie 4 i 5.
Fragment z albumu: Herder Institut, Gdańsk na fotografii lotniczej z okresu międzywojennego, Via Nowa Wrocław 2010.


W głębi numer 5, następnie 6 i najbliżej nr 7. Około 1914 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


 Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.


 Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej. Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


 Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Początek strony.