Start  ›  Ulice  ›  Alfa Liczmańskiego  ›  Jahnstraße 16  ›

NID Oddział w Gdańsku: Karta biała. Dom mieszkalny ul. Liczmańskiego nr 16. Rok wykonania karty: 1983-1984 (R. Radej, J. Tamulewicz, J. Pisarewicz).

Otto Karpinski (książki aresowe z lat 1913-1942): Hausbesitzer (podnajemca mieszkań w domach do niego należących): Jahnstraße (Liczmańskiego) 1-2, 5, 8, 16 i 17, Olivaer Rosengasse (Kwietna) nr 1, 33/35, Am Wächterberg (Podhalańska) nr 11 oraz Waldstraße (Leśna) nr 8.
Zobacz: Karpinski w OliwieOd lewej Liczmańskiego 13, 14, 15 i nr 16.
Internet: www.Allegro.pl.Oliwa. Budynek nr 16 przy ul. Liczmańskiego. Widok z 1972 roku.
Pobrano ze strony www.fotomemoria.pl.Budynek nr 16 przy ul. Liczmańskiego w Oliwie.   Fot. Artur Wołosewicz 1977. Przekazał Robert Krygier.


Dom przy ul. Liczmańskiego nr 16 w Oliwie.   Źródło: ZAPA, maj 1997.


Alfred Kalähne (fizyk)
Urodzony 17 grudnia 1874 w Berlinie, zmarł 1 lutego 1946 roku w Schleswigu. W 1898 roku stopień doktora filozofii w zakresie fizyki na Uniwersytecie w Berlinie, w latach 1898-1905 pracował na Uniwersytecie w Heidelbergu. W 1902 roku tytuł doktora habilitowanego i stanowisko prywatnego docenta. Od 1906 roku profesor, od 1921 roku tytuł profesora nadzwyczajnego, od 1923 roku tytuł profesora zwyczajnego. W latach 1923-1937 był wykładowcą w Technische Hochschule Danzig (Politechnika Gdańska) na Fakultecie Nauk Ogólnych Wydziału Matematyki i Fizyki. Od 1937 roku na emeryturze.

Źródło: Beitrage und Dokumente zur Geschichte der Technischen Hochschule Danzig 1904-1945. Zum 75 Grundungstag herausgegeben von der Gesellschaft der Freunde der Technischen Hochschule Danzig, Hannower 1979.

Tłumaczył Witold Parteka


Alfred Kalähne   - k. adr. z 1937-1942
Anni Kalähne      - k. adr. z 1937-1942

Od co najmniej 1913 roku prof. Alfred Kalähne wynajmował mieszkanie w budynku przy ul. Liczmańskiego 8. Około 1937 roku, gdy przeszedł na emeryturę kupił kamienicę nr 16 przy tej samej ulicy.


Wózek wykonany dla profesora Alfreda Kalähne.
Internet: www.Allegro.pl.Alfred Kalähne. Książka telefoniczna z 1937 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.
Struczynski. Książka adresowa gminy Oliwa z 1909 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Struczynski. Książka adresowa gminy Oliwa z 1910 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.Otto Kaarpinski. Książka adresowa gminy Oliwa z 1913 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Otto Kaarpinski. Książka adresowa gminy Oliwa z 1914 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Otto Kaarpinski. Książka adresowa gminy Oliwa z 1915 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Otto Kaarpinski. Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.

Książka adresowa z 1920-1921 roku (Jahnstraße 16):
Haussonville, Helene, hrabina (Gräfin. Frau).
Koellner, Klara, siostra (Schwester).
Löblein, Heinz, księgowy (Rechnungsführer).
Oelner, Willy, pracownik (Angestellter).
Reihichoff, Paul., właścicielka domu (Hausbesiterin).


Paul Reishoff. Książka adresowa gminy Oliwa z 1925 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Paul Reishoff. Książka adresowa z 1926 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Paul Reishoff. Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Paul Reishoff. Książka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Paul Reishoff. Książka adresowa z 1929 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Paul Reishoff. Książka adresowa z 1931 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Paul Reishoff. Książka adresowa z 1933 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Paul Reishoff. Książka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Paul Reishoff. Książka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Alfred Kalähne. Książka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka.


Alfred Kalähne. Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Reishoff. Książka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Alfred Kalähne. Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Alfred Kalähne. Książka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Początek strony.