Start  ›  Ulice  ›  Alfa Liczmańskiego  ›  Jahnstraße 21  ›

Franciszek Mamuszka, "Kaszubi oliwscy", Gdańsk 1980, str. 71:
(1919-04-07) - W następnym dniu dokonano podobnego napadu na mieszkacie Stonkowej przy Jahnstrasse (dziś ul. Liczmańskiego) 21. Brało w nim udział 14 Ludzi. Stonkowej stawiano zarzut, że zbierała pieniądze na broń i amunicję. W prasie podano, że zadenuncjował ją dr Karl Schubert, Generaloberarzt, członek niemieckiego Volksratu.
Książka telefoniczna z 1925 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.Książka telefoniczna z 1937 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.Od lewej nr 19, następnie 20, 21 i nr 22. Widok z około 1914 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


 Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.


 Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej. Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


 Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


Początek strony.