Start  ›  Ulice  ›  Alfa Liczmańskiego  ›  Jahnstraße 21  ›


Od lewej nr 19, następnie 20, 21 i nr 22. Widok z około 1914 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


 Paul Tadda. Książka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.


 Eugen Belau. Książka adresowa z 1927 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Eugen Belau. Książka adresowa z 1928 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

Franciszek Mamuszka, "Kaszubi oliwscy", Gdańsk 1980, str. 71:
(1919-04-07) - W następnym dniu dokonano podobnego napadu na mieszkacie Stonkowej przy Jahnstrasse (dziś ul. Liczmańskiego) 21. Brało w nim udział 14 Ludzi. Stonkowej stawiano zarzut, że zbierała pieniądze na broń i amunicję. W prasie podano, że zadenuncjował ją dr Karl Schubert, Generaloberarzt, członek niemieckiego Volksratu.
Eugen Belau. Książka telefoniczna z 1925 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.Ernst Wiebe. Książka telefoniczna z 1937 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG. Olga Belau. Książka adresowa z 1934 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Olga Belau. Książka adresowa z 1935 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Olga Belau. Książka adresowa z 1936-1937 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 Olga Belau. Książka adresowa z 1937-1938 roku.
Zbiory Piotra Mazurka. Olga Belau. Książka adresowa z 1939 roku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


 Olga Belau. Książka adresowa z 1940-1941 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.


 Olga Belau. Książka adresowa z 1942 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Początek strony.